ငါတို႔စိုက္ပ်ိဳးေရး – 
လွ်မ္းေအာင္

.

မုန့္လုံးကို စကၠဴကပ္တာလား
စကၠဴကို မုန္႔လုံးစကၠဴကပ္တာလား။

ၾကားဖူးသမွ်
ပါနီကလာ ပါနီ ထဲသြား။

ၾကံဳရသမွ်ေတာ့
အပင္က လာသမွ် အပင္ထဲ သြားပဲ။

ေစတန္ရာသီနဲ ့ဖ်က္ပိုးစြမ္းအင္မွာ
စားၿပီးေသာက္ၿပီး
ငါတို႔လက္ရုံးပဲ ႀကီးလာတယ္မဟုတ္လား။

ဒီလိုအဆင္မေျပေတာ့ 
ေျမႀကီးက ေရႊသီးတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေရွ႕က
ေရႊဆိုင္မွာ ေရႊကို ဆန္နွင့္လဲဖို ့
တန္းစီေနတဲ့ ငါတို႔စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူေတြ။

လွ်မ္းေအာင္