ဂီတႏွင့္ … 
ဖိုးေ႐ႊညီမိႈင္း

.

ေက်းဇူးတင္တယ္ ႏႈိးစက္ေလး

အဆိပ္ျပင္းအိပ္မက္ေတြထဲက လူးလဲထ 

မနက္ခင္း ျပတင္းအဖြင့္မွာ …

လြင့္လိုက္ပါ လႊင့္ခဲ့ပါ လြင့္လိုက္ပါ

မိႈင္းညိဳ႕မိုးတိမ္ေတြဆီက ဂီတ

ပ်ံသန္းပါ ႐ွာေဖြပါ ပ်ံသန္းပါ

ရဲရင့္ငွက္ငယ္ေတြဆီက ဂီတ

႐ွင္သန္ပါ စိမ္းလန္းပါ ႐ွင္သန္ပါ

ရင့္က်က္သစ္ေတာေတြဆီက ဂီတ

တည္ၿငိမ္ပါ ေတာင့္ခံပါ တည္ၿငိမ္ပါ

မားမားေက်ာက္ေတာင္ေတြဆီက ဂီတ

စီးဆင္းပါ ေကြ႔ေ႐ွာင္ပါ စီးဆင္းပါ

ပါးနပ္ေခ်ာင္းေရေတြဆီက ဂီတ

အေႏြးမဲ့ ေအးစက္ ေလျပင္းထဲ

ငိုခ်င္း႐ွည္ ေလးတြဲ႔ မိုးေရထဲ

ဂီတေတြကို ၾကားၾကလား မင္းတို႔

ငါကေတာ့ ၾကားေနက် 

ၾကားေနျမဲ မနက္ခင္းတိုင္း

မ်က္လုံးေတြနဲ႔ 

ႏွလုံးသည္းပြတ္နဲ႔

ၾကားတတ္တဲ့ အာ႐ုံစိုင္ေတြဟာ

ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ ဘာေၾကာင့္သက္ဆိုင္ေနရတာလဲ

ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ပတ္သက္ေနရတာလဲ

ခ်စ္ျခင္းကို ဘာေၾကာင့္ခ်ည္ေႏွာင္ခဲ့ရတာလဲ

ခ်စ္ျခင္းကို ဘာေၾကာင့္ ေခၚဆိုခဲ့ရတာလဲ

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

သူရယ္ ငါရယ္

လာေနၿပီ “ေန႔”ေရ

တို႔ကို …

ႀကိဳႏိုင္ပါေစသား။

ဖိုးေ႐ႊညီမိႈင္း
၂၀၁၈ ၾသဂတ္စ္