ပန္းတို႔ရဲ႕ေသြး – 
ဖိုးေရႊညီမိႈင္း

.

ကမ႓ာမေၾကတဲ့ ဒီသီခ်င္းကို

သံၿပိဳင္ဆိုခဲ့ၾကတာ ဘယ္ေနရာလဲ …

အေရာင္စုံတဲ့ ဒီပန္းေတြကို

ဒီလိုေႁခြခ်ခဲ့တာ ဘယ္အခ်ိန္လဲ …

အပ္တစ္ေခ်ာင္းမွ် ကိုင္မထားသူေတြကို

​ေသနတ္​ဆိုတာ မိုး​ေပၚ​ေထာင္​မပစ္​ဘူးတဲ့

စိမ္ေခၚရဲခဲ့တာ ဘယ္သူေတြလဲ …

အေရာင္တူဒီေသြးေတြ 

တစ္ေနရာတည္းကို 

စီးသြားေစခဲ့တာ ဘာ​ေၾကာင့္လဲ …

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သုံးဆယ္​ဆိုတာ 

မေန႔ကလား

ဘယ္ေသာခါမွ ေမ့မရေအာင္

အမည္မတူတဲ့ ဒီအရာေတြကို 

ဒီေန႔မွာ

ဒီလိုေ႐ြ႕သြားေအာင္ …

တြန္းေရႊ႕ခဲ့တာ ဘယ္အရာလဲ။           ။

ဖိုးေရႊညီမိႈင္း
၂၀၁၈ ၾသဂုတ္​ ၈