ျပကၡဒိန္ သုံးဆယ္ – 
သင္းရည္လြင္

.

လူ ေရစီးေၾကာင္းၾကီး စီးတယ္ တဟုန္ ထိုး

ေဒါသ ထယ္ေရး ညက္ညက္

အဲသည့္ေန ့က မိုး က ဒီေန ့လို ပဲရြာတယ္

ပုလႅင္ေပါ ္က ေမ်ာက္ကေလး 

ခုန္ခ်သြားတယ္ လို ့

သမိုင္းလမ္းဆံု မွာ

ေျပာေျပာ ဆိုဆို

အႏွစ္သုံးဆယ္ 

ဘဝ ျပားျပား ေတြ ထဲ

ေဖာင္းေနတာ ဆိုလို ့ အဲဒီ စိတ္ကေလး နဲ ့ရွင္ ရ ။

သင္းရည္လြင္