ေသြးမ်က္ရည္တို႔ရဲ႕သမိုင္း – 
သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)

.

ရွစ္ေလးလံုးလို႕
ခ်ေရးလိုက္တာနဲ႕
မဝင္းေမာ္ဦးေတြ ထြက္က်လာတယ္။

ေက်ာင္းတံခါးေတြ ပိတ္
ေက်ာင္းသားေတြ တြန္းကန္လာတယ္။

ျမိဳ႕ရြာတိုင္းဟာ
ဖိနွိပ္မႈေတြ တြန္းလွန္ဖို႔
လမ္းေတြေပၚ ထြက္ခဲ႔ၾကတယ္။

ရွစ္ေလးလံုး လမ္းမထက္
ေသြးအစက္စက္နဲ႔ လမ္းျပ
ဒီမိုကေရစီ လမ္းအစျဖစ္ခဲ႔။

ရွစ္ေလးလံုးဟာ
ျပည္သူေတြရဲ႕ အသည္းႏွလံုး
ယူၾကံဳး မရ ျဖစ္ရ။

ေသြးေျမချခင္းနဲ႔ အတူ
ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုး နားလည္ခဲ႔ႀက။

အာဏာရွင္ လက္တဆုုပ္
အျမစ္ျပဳတ္ဖို႔
ကေလာင္တံကိုင္စဲြ
တိုက္ပဲြေတြ ဝင္ခဲ႔ၾက။

ရွစ္ေလးလံုး က်ည္ေတြေအာက္မွာ
အသက္ေတြ က်ေပ်ာက္ခဲ့သလို
ပညာတန္ဖိုးေတြ ဆံုးရွံဳးရ။

ရာဇဝင္ လွန္ၾကည့္ေတာ့
ေသြးသတိၱ သမိုင္း
ရွစ္ေလးလံုးဟာ မ်က္ရည္တံတိုင္းျဖစ္ခဲ့။

သုတလင္း ဆင္ေပါင္ဝဲ
7.8.2018(9:30pm)