ေမ့မရျခင္း ျဖစ္စဥ္ – 
ခိုင္ေဇာ္(ပလိပ္)

.

အခ်ိန္ေတြ 
ကုန္ဆံုးတဲ့အထဲ
အႏွစ္ သံုးဆယ္ ေရြ႕သြားတာလည္း
ေမ့မရတဲ့အထဲမွာ 
ပါတယ္…။

သမိုင္းဟာ
နွစ္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ
ေဖာ္ျပခံရသလဲ…။

အာဇာနည္ဆိုတာ
အသက္ေသေပးမွ
ေခၚလို႔ရတာလား…။

နိုုင္ငံေရးသမားဆိုတာ
စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာနဲ႔
ေထာင္က်ခဲ့မွသာ
နိုုင္ငံေရးသမားစစ္တာလား…။

အႏွစ္ သံုးဆယ္ အေရြ႕ဟာ
အဖိတ္အစင္မ်ားစြာနဲ႔
ေမ့မရဆံုးေသာ
သတိရမႈပါ…။

ခိုင္ေဇာ္ (ပလိပ္)

August,7th,2018.TUE.