ေတာ္လွန္ေရး – 
ေမာင္ရင္ဆု

.

ဒို႔အေရး
ဒို႔အေရး
ေအာင္ရမည္
ေအာင္ရမည္
အဲသည္
လူထုခ်ီတက္ပြဲထဲက
ဆယ့္ကိုးႏွစ္သားကဗ်ာဆရာ
ငါ
အႏုပညာဟာ ေတာ္လွန္ေရးပဲ
ေတာ္လွန္ေရးဟာ အႏုပညာပဲလို႔
ခုထက္ထိခံယူတယ္

ဒို႔အေရး
ဒို႔အေရး
ေအာင္ရမည္
ေအာင္ရမည္
အဲသည္
ညီညာျဖျဖေႂကြးေၾကာ္သံဟာ
တစ္ပါတီစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ႏိုင္တယ္

ဒို႔အေရး
ဒို႔အေရး
ေအာင္ရမည္
ေအာင္ရမည္ 
ခ်ီေလတဲ့ခ်ီေလ
ခ်ီေလတဲ့ခ်ီေလ
ခ်ီေလတဲ့ခ်ီေလ
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေရး
ခြင့္တူညီမွ် ဝါဒအျဖဴ ကိုေငး
ေတာ္လွန္ေရးက မၿပီးဆံုးေသး

ေမာင္ရင္ဆု
၈.၈.၂၀၁၈ သို႔…