သူငယ္ခ်င္းဓာတ္လိုက္ေသဆံုးမႈကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း –
မင္းမ်ဳိးေအာင္စံ

.

အဲဒီေန႔က
က်ဴရွင္ကမုန္႔စားဖို႔ျပန္လႊတ္တာ
သားက အိမ္ကို လြယ္အိတ္ျပန္ယူၿပီးေတာ့ က်ဴရွင္ကိုျပန္ထားတာ။
က်ဴရွင္ကေနၿပီးေတာ့ မုန္႔သြားစားတာ။

ခ်ယ္ရီဥယ်ာဥ္နားေရာက္ေရာ
သူက
ကားလမ္းမ ႐ႈပ္ေနတယ္။
ငါ လမ္းဆင္းေလွ်ာက္မယ္ဆိုၿပီးေျပာတယ္။

အဲဒီမွာ သားကစက္ဘီးနဲ႔ နင္းသြားတယ္။
သားက ကားလမ္းကူးဖို႔ စက္ဘီးရပ္လိုက္တယ္။

သူက လမ္းေလွ်ာက္လာေနတုန္း
HiJet ကားတစ္စီးက ေရာက္လာတယ္။
အဲဒီမွာYBS(၂၆) ကားလာတယ္။
ကားက ေရထဲမွာေမာင္းေတာ့ ေရေတြစဥ္ကုန္တယ္။

အဲဒီမွာကသူက
ငါ့ကိုေရေတြစဥ္ကုန္ၿပီးဆိုၿပီး ထီးနဲ႔ေနာက္ဆုတ္ၿပီးကာတယ္။
အဲဒီမွာ သူက
ငါ့ကိုဓာတ္လိုက္တယ္ဆိုၿပီးလဲက်သြားတယ္။

သားကလည္း ဘာမွမလုပ္တတ္ဘူး။
ဘာမွမလုပ္တတ္ေတာ့
သား ထီးကိုင္ၿပီးေတာ့သူ႕နားသြားတယ္။

သားလည္းဓာတ္လိုက္ေနတာနဲ႔ ျပန္ေျပးလာတယ္။
သူ႕တစ္ေယာက္တည္းထားခဲ့လို႔
မျဖစ္ဘူးဆိုၿပီးျပန္လွည့္လာတယ္။
သားကလူေတြကိုအကူအညီေတာင္းတယ္။

တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။
တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။
တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။
တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။
တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။
တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။
တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။
တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။
တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။
တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။
တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။
တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။
တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။
တစ္ေယာက္မွမကူညီၾကဘူး။

သားလည္းဘာမွမလုပ္ႏုိင္ဘူး။

အဲဒါနဲ႔သူ႕မိဘေတြသြားေခၚတယ္။
သူ႕မိဘေတြသြားေခၚတဲ့အခ်ိန္မွာ
ဘာျဖစ္ေနတာလဲဆိုတာေတာ့
သားလည္းမသိဘူး။

သူ႕မိဘေတြ သြားေခၚၿပီးျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ
အဲဒီမွာ လူေတြဝိုုင္းအံုေနၿပီ
(ငိုရင္းေျပာသည္)။

မင္းမ်ဳိးေအာင္စံ