ငါတို႔ဟာ  လူငယ္ – 
ညီသစ္လူ

.

ငါတို႔ဟာ လူငယ္
သူတို႔လည္း  လူငယ္ေတြပါ
ေခတ္တေခတ္ရဲ႕ ဓာတ္စာအတြက္ေတာ့
အႀကိမ္ႀကိမ္ ေသြးထြက္သံယိုပဲ

အာဏာရဲ႕ 
ေလ့က်င့္ေရး ပစ္ကြင္းဆိုလည္း
မမွားျပန္ဘူး….

ခရိုနီရဲ႕  
အိပ္မက္ စစ္စစ္ေတြ ေအာက္မွာ
အခါခါ ဇာတ္လိုက္ျဖစ္ခဲ႔ဖူးရဲ႕။

ငါတို႔ဟာ လူငယ္
သူတို႔လည္း လူငယ္ေတြပါ

ဝါက်တေၾကာင္းေပၚက
နာမ္စားအျဖစ္သာ သံုးလိုက္ရတဲ့ နာရီလက္တံေတြအျဖစ္
ငါတို႔ရဲ႕ လက္သန္းေတြသာ မင္ စြန္းသြားတယ္

နိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္တခုုေတာင္
ဆံုးေအာင္ ေရးခြင့္မရွိတဲဲ့
လူငယ္ေတြေလ။

ညီသစ္လူ