ကိုယ္တိုင္ေရးႏိုင္ငံေတာ္ – 
ေနာင္မင္းခိုင္

.

လမ္းေပၚမွာ အေလအလြင့္ေတြမ်ားလြန္းလို႔
စနစ္တက်သိ မ္းဆည္းလွဲက်င္းလိုက္မွ
ဖုန္တေထာင္းေထာင္း ထေနလိုက္တာ
Mask ေတြ ေစ်းတက္လာတဲ့အထိပဲ
စီးပြားေရးဆိုတာ ႀကီးပြားေရးကိုပဲ ေ႐ွး႐ႈတယ္ ။

ျပည္ပ ပစၥည္းေတြဝင္လာတယ္
အႏၱရာယ္ကမ်ား ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ တနင့္တပိုး
မ်က္စိမွိတ္သံုးေနၾကတယ္
မ်က္စိဖြင့္ၿပီး မသံုးလည္းရေနတာပဲ ။

ျပည္တြင္းျဖစ္ ပဲျပားေတြမွာ ေဖာ္မလင္ေတြမ်ားေနတာ
ဒါ ဘယ္သူ႔ကို အျပစ္ေျပာဦးမလဲ
လမ္းေဘးက ၾကံရည္ဆိုင္မွာ
ေျမာင္းေရနဲ ႔ေဆးၾကေၾကာၾက
ဒါ သဘာဝလား ။

လိမ္တယ္ ညာတယ္ လွည့္တယ္ ပတ္တယ္
နိုုင္ငံတကာထက္ စံခ်ိန္မီ
ငါတို႔ျပည္ႀကီး အံ့ၾသဘနန္း
မစင္ကိုလည္း ႏွမ္းျဖဴးခ်င္ၾကတယ္ ။

ကိုယ့္မိခင္ဘာသာစကား ကိုယ္နားမလည္ႏိုင္ေတာ့ဘူး
အမ်ိဳးမ်ိဳးအဆန္းထြင္ၾက 
မယံုႏိုင္စရာျဖစ္ရေလာက္တဲ့အထိ
ယံုေအာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၾက
ဆန္းဆန္းျပားျပား မတရားမႈနဲ႔႐ွင္သန္ခ်င္ၾကတယ္ ။

ေလဒဏ္ ေျမဒဏ္ ေရဒဏ္ စစ္ဒဏ္
ဒဏ္တကာ့ဒဏ္ထဲမွာ
မိႈင္းဒဏ္သင့္ၿပီး အျမင့္ကေမာင္းျပန္က်
အိုးမည္းေတြနဲ႔ မလွတဲ့မ်က္ႏွာေတြျမင္ရေတာ့လည္း
မခ်ိတင္ကဲပါပဲ
အကုသိုလ္မ်ားလြန္းတဲ့ႏိုင္ငံဆိုတာ
ကိုယ္တိုင္ေရးပံုတူပါပဲေလ ။

ေနာင္မင္းခိုင္