ငါတို့လူငယ္ ငါတို့လူမမယ္ေတြ – 
ေခ်ာဘသစ္

.

မ်က္ႏွာေခ်ေတြ ေဖြးေနတဲ့ ကြမ္းယာဆိုင္ေရွ႕
ငါတို႔ လူငယ္ေတြဟာ 
ဘဝကို ဝါး
အနာဂတ္လမ္းေပၚ ႀကံရာမရေတြ တပ်စ္ပ်စ္ ေထြးလို႔

ငါတို႔ လူငယ္ေတြဟာ
အိပ္မက္ေတြ ရိႈက္ဖြာ
ရာဘ ေဆးျပားေလးေတြမွာ နိဗၺာန္ကိုရွာလို႔

ညလံုးေပါက္ ဂိမ္း
ေန႔လံုးေပါက္ အင္တာနက္
မဖြယ္မရာ အတတ္ကို သင္ၾကားလို႔
လက္တည့္စမ္းစရာေတြ
လက္တကမ္းမွာ အေမွာင္တကမ္းမွာ

ေခြးသြားစိပ္ေတြ တံုးေနတဲ႔ ပညာေရးကို
ငါတို႔ လူငယ္ေတြ
အရက္နဲ႔ ျမည္းတတ္ခဲ႔ျပီ

ငါတို႔ လူမမယ္ေတြ
အသက္နဲ့ ေရာေသာက္တတ္ခဲ႔ျပီ

“လုပ္ခ်င္တာ လုပ္
စာ မဖတ္ေစနဲ႔
ပညာ မတတ္ေစနဲ႔
နိုုင္ငံေရး မလုပ္ ၿပီးတာပဲ”

ငါတို႔ လူငယ္ေတြ
ငါတို႔ လူမမယ္ေတြ
မ်က္မွန္စိမ္း တပ္ခံထားရတဲ႔
နွစ္ငါးဆယ္။

ေခ်ာဘသစ္
( 14  :July  : 2018 )