ျမစ္ေတြဆီက ေရာက္လာတဲ့ နာမည္ – 
သင္းရည္လြင္

.

သူ ့အလွည့္ဆိုေတာ့ အစြမ္းကုန္ အဟုန္ျပင္းျပင္း
ကြ်န္ေတာ္တို့ဟာ ကမ္းပါးတခုုမွာ ေငးၾကည့္ခဲ့ၾက

သူတို့က ရိုက္ပုတ္စရာ လိွဳင္းေတြပါတယ္
သူတို့က အမည္းေရာင္ မ်က္ႏွာဖုံးေတြနဲ ့

ကြ်န္ေတာ္တို့က ေမ်ာလာတဲ့ အမိွဳက္ေတြ
ကြ်န္ေတာ္တို့က စည္သြတ္ဗူးထဲေရာက္မယ့္ ငါးေသတၲာလို
ၾကာရွည္ မပုပ္ေအာင္ ေနၾကတယ္

မိန္းမတေယာက္ လစဥ္သုံး ဂြမ္းထုတ္လို လြွင့္ပစ္ခံရလည္း
ေနာက္တႀကိမ္ ေရာက္လာမယ့္ ခရီးအတြက္
ကၽြန္ေတာ္တိုု့ မီး ဝင္းဝင္းေတာက္ေနခဲ့တယ္

ခုထက္ထိ  ဒဏ္ရာ အနာ ရင္းေနတုန္း
ေျပးဆင္းသြားတဲ့  ေသာင္ေျခတခုုမွာ
သူတို ့ ေသြးေတြကို ေရးျခစ္ထားခဲ့တယ္ 

ကမၻာႀကီး တေနရာမွာ
ဒီ အျဖစ္အပ်က္ကို  ျပန္ေျပာေနသူေတြေပါ့ ။

သင္းရည္လြင္
၁၉၀၇၂၀၁၈