သမိုင္းဝင္ပန္းခ်ီကား – 
ၿငိမ္းေသြး

.

အၿပံဳးေလး တပြင့္ပြင့္နိုင္ဖို႔ေတာင္
အေျပးအလႊားလႈပ္ရွား
အေျခခံလူတန္းစားေတြရဲ႕ဘဝထဲမွာ
ခင္ဗ်ားပါမယ္………
(ပါခ်င္မွလည္းပါမယ္)
ကြ်န္ေတာ္ပါတယ္…
အင္း……
အကုန္လံုးပါတယ္ဆိုပါစို႔

လူေတြပါးစပ္ဖ်ားမွာ ေရပန္းစားေနတဲ႔
ေခါင္းစဥ္ေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္မွာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘဝေတြဆိုတာ
ယေန႔အခ်ိန္ထိ
ေရကန္ထဲက လထက္ ပိုုမသာဖူးေသးဘူး

ေသရည္တခြက္
ေဆးလိပ္တဖြာ
နိုင္ငံေက်ာ္တေယာက္
ကမၻာေက်ာ္တေယာက္
အဲဒီေလာက္အရာမေရာက္ခဲ႔ေလေတာ့
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘဝေတြ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ
ဂ်ာနယ္တေစာင္ၿဖစ္သြားတယ္

အထက္တန္းက်က်
ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမင္းတစ္ေယာက္ဟာ
မဟာကရုဏာရွင္ႀကီးအေနနဲ႔
ဂ်ာနယ္ၿဖစ္သြားတဲ႔
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘဝေတြကိုဖတ္တယ္
ကြ်န္ေတာ္တို႔မ်က္နွာေတြကိုဖတ္တယ္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခါင္းစဥ္ေတြကိုဖတ္တယ္
ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ရပ္ေတြကိုဖတ္တယ္
ကြ်န္ေတာ္တို႔စိတ္ဓာတ္ေတြကိုဖတ္တယ္

အဲဒီလိုလူႀကီးလူေကာင္းပီပီ
မဟာကရုဏာရွင္ေတြအမ်ားႀကီးက
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘဝေတြအမ်ားႀကီးကိုဖတ္တယ္
ၿပီးေတာ့
အဲဒီမဟာကရုဏာရွင္ လူႀကီးမင္းေတြကပဲ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘဝေတြကို
သူတို႔ရဲ႕လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း
လံုး…ေခ်…စြန္႔…ပစ္…လိုက္…ၾက…တယ္ 

ဒီမယ္ကိုယ့္လူ
အားမငယ္ဘူး…ဇြဲမေလ်ာ့ဘူး…
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘဝေတြ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြကို
အဲသလို လံုးေခ်စြန္႔ပစ္လိုက္ရံုနဲ႔
ကမၻာရဲ႕လည္ပတ္နႈန္းေတြ ရပ္တန္႔သြားမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ
အဒီ ဘဝေတြဟာ
ဘယ္ေတာ့မွ က်ဳိးေၾကပ်က္စီးသြားမွာမဟုတ္ဘူး

အဲဒါ………
ေခါက္ရိုးမက်ဳိးတဲ႔ဘဝေတြ
အဲဒီေခါက္ရိုးမက်ဳိးတဲ႔ဘဝေတြဟာ
အမွန္တရားအတြက္ဆို
မရဏမင္းနဲ႔လည္း စစ္ခင္းဝံ႔သလို
အသက္ေသြးကိုလည္း စေတးဝံ႔တယ္

ထပ္ေျပာမယ္
အဲဒီဘဝေတြဆိုတာ
အသက္ေသေသ…အေရခမ္းခမ္း
ဘယ္ေတာ့မွ ေျခာက္ႏြမ္းေလ့မရွိေအာင္
အသက္ေသြးေတြကို ရင္းလို႔
မတ္ လကိုယ္တိုင္ ေမြးထုတ္ေပးထားတဲ႔
သမိုင္းရဲ႕ပန္ခ်ီကားတခ်ပ္ဆုုိတာ
ခင္ဗ်ားတို႔ နားလည္ထား………။     ။

ၿငိမ္းေသြး