နားထင္ကိုေထာက္ထားတဲ့ ေသနတ္ေျပာင္းဝ – 
မိုးသက္ၿငိမ္ဦး

.

ဘယ္သူမွ ထင္မထားတဲ့
ငါကိုယ္တိုင္လဲ ထင္မထားတဲ့ ေန႔ရက္ အခ်ိန္နာရီ ေနရာမွာ
နားထင္ကို ေအးစက္စက္ ေသနတ္ေျပာင္းဝ  လာ ေတ့တယ္

လွ်ပ္တျပက္အတြင္း ငါ့စိတ္တသန္းဟာ ဆန္းၾကယ္စြာေျပးလႊား
ငါ့စိတ္ကုေေဋဟာ တိတ္တိတ္ေန ေထာင္တန္ 
ငါ့စိတ္အေမွာင္ဟာ ေ႐ွာင္ေျပးရန္လံုးလံုးမ႐ွိ
မိုက္ကနဲျဖစ္တာ တခုုတည္းကိုသာ အႏိုင္ႏိုင္ထိန္း
အျပင္ပမ္းမွာ ငါဟာ တည္ၿငိမ္သူႀကီး ငါဟာ သူရဲေကာင္း

အခု ငါ့ကို ပစ္သတ္ေတာ့မယ့္ ေသနတ္က ငါ့ နားထင္မွာ
ငါ့ဇီဝိန္ကို ႏႈတ္မယ့္သူက ခလုတ္ျဖဳ တ္မွာ
ငါ့အသက္ကို လွီးမယ့္သူက ငါ့အနီးမွာ

အခုပဲ ငါေသေတာ့မယ္
မေသခင္ ငါ့သားေလးကို ေတြ႔ခ်င္ေသးတယ္
မေသခင္ ကဗ်ာ တပုုဒ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးတလိုုင္းကို ျဖည့္ခ်င္ေသးတယ္
မေသခင္ အေမမ့ကိုလဲ ကန္ေတာ့ခ်င္ေသးတယ္
မေသခင္ အားလံုးကိုလဲ ၿပီး့ျပည့္စံုေအာင္ မွာခ်င္ေသးတယ္
မေသခင္ …

ဘာပဲေျပာေျပာ အခုတင္ပဲ ငါဟာ ေသရေတာ့မယ္
႐ွင္ျခင္းၿပီးရင္ ေသျခင္းလာမွာ သိေနေပမယ့္
တကယ္ေတာ့
ငါ မေသခ်င္ေသးဘူး
တေန႔ေသရမွာပဲ ေျပာေနေပမယ့္
ငါ မေသခ်င္ေသးဘူး
ေသတာဘာမွမဆန္းဘူး ဆိုေနေပမယ့္
ငါ မေသခ်င္ေသးဘူး  

ငါ ေသခ်င္သည္ျဖစ္ေစ မေသခ်င္သည္ျဖစ္ေစ
အခု ငါ ေသရေတာ့မယ္
ေသႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ မေသႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ
အခု ငါ ေသရေတာ့မယ္

ငါ့ နားထင္ကို ေသနတ္ေျပာင္းဝ ေတ့ထားထားတယ္
ငါတို႔ နားထင္ကို ေသနတ္ေျပာင္းဝ ေထာက္ထားတယ္
ၾကာေတာ့
အရိပ္ကို ေမ့ထားသူလို
ေသနတ္ေျပာင္းဝကို ေမ့ထားၾကတယ္
အသက္ကို အျမစ္လိုိုဆြဲႏႈတ္မယ့္သူကို ေမ့ထားၾကတယ္
ေသနတ္ေျပာင္းဝကို ေမ့ထားၾကတယ္
ေမ့ထားျခင္းမွာ က်င့္သားရစြာ ငါတို႔ ေမ့ထားၾကတယ္

အခု
ငါ့ နားထင္ကို ေသနတ္ေျပာင္းဝ ေထာက္ထားတယ္
ငါတို႔ နားထင္ကို ေသနတ္ေျပာင္းဝ ေထာက္ထားတယ္
ငါတို႔
ေမ့ထားၾကဦးမွာလား 
ေ  သ  န  တ္  ေ  ျပ  ာ  င္  း  ဝ  မ  ်  ာ  း  ကို  . . . ။

မိုးသက္ၿငိမ္ဦး