ေသြးခ်င္းစစ္ပြဲ – 
ေ႐ႊဘ( ငါန္းဇြန္)

.

နွစ္ေတြရွည္လာေလေလ
မိုင္းေျမေတြနဲ႔
ေျခခ်စရာ က်ဥ္း လာေလေလဘဲ။

ရန္သူဆိုၿပီး
ပစ္လိုက္တဲ့က်ည္ဆန္က
တမိသားေတြ ရဲ႕အသည္းကိုမွန္တယ္

အေမ က်တဲ့ မ်က္ရည္က
ဘယ္သူ့အတြက္ ဆိုတာ
အေမကုိယ္တိုင္
မခြဲျခားနိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ စစ္
ျပည္တြင္းစစ္ တဲ့လား။

နွစ္ေတြႀကီးလာတာနဲ႔
က်ြန္ေတာ္ ေထာင္ခဲ့တဲ့ မိုင္း
က်ြန္ေတာ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္နင္းမိသလို 

က်ြန္ေတာ့နိုင္ငံႀကီးလည္း
ေျချပတ္ လက္ျပတ္ေတြနဲ႔
ဆုေတြရခဲ့တာ အႀကိမ္ႀကိမ္။

ေ႐ႊဘ( ငါန္းဇြန္)