ရွင္သန္ခြင့္ – 
ေမာင္ေနာင္မြန္

.

ပက္ၾကားအက္ေနတဲ့ လည္ေခ်ာင္းတေလွွ်ာက္
ဆန္တက္လာတဲ့ အသံေတြထဲ
အသက္႐ွဴခြင့္ေတြ
ပိုးစုန္းၾကဴးေလးလို ေပၚလိုက္ေပ်ာက္လိုက္။

သည္းၾကီးမည္းၾကီးနဲ႔ ၿငိဳးေနတဲ့ ေကာင္းကင္
ထြက္ခြာရာျပ ဝိဘတ္တခုနဲ႔
ယိုင္နဲ႔နဲ႔ စိတ္ဓာတ္တခ်ဳိ႕
ပ်က္လုပ်က္ခင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္ အေနအထားမ်ား။

ပုေလြမႈတ္သမားတေယာက္ရဲ႕
ေသြးေအးေအးနဲ႔သတ္ျဖတ္မႈ
သစၥာတရား၏ အေစခံေသြးသားေတာင္းဆိုမႈမ်ား။

အေဝးက ေႁမြတြန္သံေတြၾကားေနရ
ဝံပုေလြေတြ ထႂကြၿပီလား

တခါတခါ ဆဲစရာမရွိရင္
ေတာၾကီးဥပေဒသေတြကို ေအာ္ေအာ္ဆဲေနရတယ္
ျခေသ့ၤကေတာ့
ေတာသံုးေထာင္ကို အစိုးရေနဆဲ။  ။

ေမာင္ေနာင္မြန္