လြတ္သြားတဲ့ ငါး – 
သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)

.

ရနံ့ခ်ဳိခ်ဳိ တစ္ပဲြ မွာတယ္
ဘဝခါးခါးေတြ လာခ်ေပးတယ္။

မေကာင္းဘူးထင္လို႔ ပစ္ခ်လိုက္တယ္
သူတစ္ပါးအတြက္ ေကာက္ဖဲျဖစ္သြားတယ္။

ကိုယ္ျမင္တဲ့အတိုင္း ေရြ႕လိုက္တာပဲ
သူျမင္တဲ့အတိုင္းလည္း လွေနျပန္တယ္။

သမရိုးက်အတိုင္း ပြင့္မယ္ထင္ခဲ႔တယ္
ဝတ္မံႈကူးအတတ္နဲ႔ အပြင့္ဟာ အေရာင္ေျပာင္းခဲ႔။

ကံအတိုင္း ျမင့္ခဲ့တာပဲ
ကံအတိုင္း နိမ့္ခဲ႔ရျပန္တယ္။

အေလ်ာ္အစားမ်ားတဲ့ ကစားပဲြထဲ
အလွည့္ကို ေမွ်ာ္ရင္း
ေခတ္ တစ္ခုကို ေကာက္ရခဲ့ေပါ့။

သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)
2.8.2018(10:15pm)