ဒီအတိုင္း – 
ေမာင္ထိန္လင္း(ၿမိဳ႕သာ)

.

နင္းဖိထားတဲ့ အေညွာင့္ေလးက
ေျမျမဳပ္မိုင္း ျဖစ္ေနခဲ့တယ္

အတၱေတြ တဖြားဖြားေပါက္ပြားေနသူနဲ႔
ေဒါသေတြ ၿမိဳသိပ္သိုေလွာင္ေနသူတို႔

ဒီအတိုင္း ရပ္ေနရံုပဲ
ဒီအကြက္ ဒီလိုတက္လာၿပီး ကင္းဝင္မယ္ေပါ့

ဒီဇာတ္ကို ဒီလို ညႊန္းဖြဲ႕ ရိုက္ကူးခဲ့တယ္
စာသားေတြ ရြတ္ျပေနရံုနဲ႔
ဘယ္ရႊံ႕ရုပ္မွ အသက္ဝင္မလာႏိုင္ဘူး

ဒီလို ဇာတ္နာခဲ့ရတာပဲ
စုန္းမႀကီးေၾကာင့္
မင္းသမီးေလး ပိုလွလာတယ္
ဇာတ္က ပိုႂကြလာတယ္
ဒီအတိုင္း ၾကည့္ေနရံုပါပဲ။

ေမာင္ထိန္လင္း(ၿမိဳ႕သာ)