၈၈၈၈ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္  – 
ေမာင္ျကဴးရင့္

.

လေရာင္စီးပုံက
ပါရမီရွင္ျမိဳ႕မျငိမ္းရ႕ဲ
အခ်စ္သီခ်င္းတပုဒ္လုိ
ဆဲြေဆာင္မႈရွိတယ္

ေကာင္းကင္တခုလုံးက
မေရမတြက္ႏိုုင္တဲ့
ျကယ္ပြင္႕ေတြအားလုံး
ၿမိဳ႕ေတြ ရြာေတြ လမ္းေတြေပၚမွာ
အလံေတြ
ေႂကြးေႀကာ္သံေတြနဲ့
ဝင္းထိန္လင္းလက္လုိ႕

ျသဂုတ္လ ရွစ္ရက္
လြန္ခ႕ဲတ႕ဲအႏွစ္သုံးဆယ္တုန္းက
ေသနတ္သံေတြထဲမွာ
ျကယ္ေတြေႂကြလုိ႕
ပန္းပြင္႕ေတြေသြစြန္းလုိ႕

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မွာ
ေၾကာက္သူမ်ားအတြက္
သခ်ၤဳ ိင္းက ေျမႀကီးေပၚမွာ
ေသပန္းေတြပြင့္လိုု့

ဒီျပဇာတ္လား
ကမၻာတည္သေရြ႕
ျမန္မာျပည္ေျမပုံ ဇာတ္ခုံေပၚမွာ
တခါသာ ၾကည့္ခြင့္ရမယ့္
ရွစ္ေလးလုံး သမုိင္းျပဇာတ္ပါပဲ

ေမာင္ၾကူးရင့္
၂၄ ႕ ၇ ႕ ၂၀၁၈