ေစာင့္ၿပီးရင္း ေစာင့္ေနဦး – 
ဖုန္းေမာင္

.

(ဘာသာျပန္ကဗ်ာ)

ေစာင့္ေနဦး ေစာင့္ေနဦး 
ခဏေတာ့ ေစာင့္ေနဦး။

မင္း ဘယ္ေနရာကိုပဲ သြား သြား
မင္း ခဏေတာ့ ေစာင့္ရမွာ

မနက္ခင္း ေနေရာင္ျခည္အတြက္ ေစာင့္ရတယ္
ဘတ္စ္ကားလာတာ ေစာင့္ရတယ္
ရထားလာတာ ေစာင့္ရတယ္။

စာသင္ေက်ာင္းက ျပန္လာတဲ့ 
ကေလးငယ္ကို ေစာင့္ရတယ္
မနက္ေစာေစာမွာ ႏြားႏို႔ပိုတဲ့
ကုလားကို ေစာင့္ရတယ္။

သတင္းစာပို႔တဲ့ ေကာင္ေလးကို ေစာင့္ရတယ္
စာပို႔သမား လာမလား ေစာင့္ရတယ္။

သူတို႔ ေရာက္မလာတဲ့ တိုင္ေအာင္ 
ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းက ဝတ္မပ်က္ ေစာင့္ရတယ္
လည္တံကိုု ဆန္႔ၿပီး ၾကည့္ေနရတယ္
လမ္းေထာင့္ေတြ ခ်ိဳးေကြ႕ၿပီး လာေနတယ္
ဒါေပမယ့္ သူတို႔ အားလုံး ေရာက္မလာေသးပါဘူး။

ငါတို႔ အားလုံး ေစာင့္ေနၾကတယ္
စာေမးပြဲ အေျဖရလဒ္ေတြ သိရဖို႔အတြက္။

ငါတို႔ အားလုံး ေစာင့္ေနၾကတယ္
သားဦး သမီးဦး ေျမးဦးေတြ ရဖို႔အတြက္။

ငါတို႔ အားလုံး ေစာင့္ေနၾကတယ္
ေငြေတြ တျဖည္းျဖည္း တိုးလာဖို႔အတြက္။

ငါတို႔ အားလုံး ေစာင့္ေနၾကတယ္
အလုပ္သစ္ စလုပ္ဖို႔အတြက္။

ၿပီးေတာ့ အခ်ိဳသာဆုံးေသာ မ်က္ဝန္းေတြအတြက္
ငါတို႔အားလုံး ေစာင့္ေနၾကတယ္။

ေစာင့္ဆိုင္းေနတဲ့ လူငယ္ေလးရဲ႕ ႏွလုံးသားကို 
ဘယ္အရာက ႏွစ္သိမ့္ေပးေနတာလဲ။

အတူေနရဖို႔  ေစာင့္ေနတယ္
အတူခ်စ္ရဖို႔ ေစာင့္ေနတယ္
ၿပီးရင္ ေသဖို႔လည္း ေစာင့္ေနရွာတယ္။          ။

ဖုန္းေမာင္

Waiting and Waiting 

Waiting Waiting

Where ever you go

You’re Waiting,

For the dawn to come,

The inevitable bus and 

The train to come .

Waiting for the kid

To return after school.

Early in the morning,

Waiting for milk-man,

The newspaper-boy,

Postman who else?

Still they haven’t come,

I crane my neck to see them

Coming round the corner,

But all are yet to come.

All of us are waiting,

For examination results,

For the expected baby,

Cash account to fatten,

Waiting to start a job,

And for the sweetest glance,

Which console the young heart,

Waiting to live, love and die.

Radha Ranjani Jayawardena
( Sri Lanka )