၇ ရက္ ဇူလိုင္ ခုုႏွစ္သက္တိုင္ – 
အုပ္မိုး

.

တံတားျဖဴဟာ
ေပ်ာက္သြားတဲ႔သူ႔အမည္ကို
အခုထိရွာလို႔မဆံုးဘူး။

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္သခိုက္
ေမွာင္မိုက္မယ္မထင္ခဲ႔ေသာတံခါး
ဇာခန္းဆီးေတြကဘဲ
ဇာခ်ဲ႕ခဲ႔ၾကတယ္မဟုတ္လား..။

သူတို႔အငုတ္စိတ္က
ခုတ္ထစ္လိုက္ၾကျပီ။

ဒီေခါင္းေလာင္းကို ထိုးလိုက္ျပီးထဲက
ေက်ာင္းသားဘဝဆိုတာ
သပ္ေတြအေၾကာင္း အလြတ္က်က္ခဲ႔ရ
သမဂၢဆို နိဳင္ငံေရးစကား ထင္တလံုးျပၾကတယ္။

ယံုမွားသံသယမရွိ အရူးအၾကံမွာ
တကသဟာ ဒိုင္းနမိုက္ေတြေအာက္
တုန္ခါျပိဳက် ေပ်ာက္ပ်က္ခဲ႔ရတယ္။

စိတ္ေဖာက္ေနတဲ႔ ဂ်ီသရီးဟာ
အရူးမ်က္ကန္း စျပီးရမ္းခဲ႔တဲ႔ေန႔…
ေနဝင္းေကာင္စီအစိုးရေအာက္
(ေတာ္လွန္ေရးစကားလံုးနဲ႔မတန္)
အေဆာက္အအံုသာ ျပိဳက်ပ်က္သုဥ္း
အခုတိုင္မရွံဳးေသာ သက္ေသသာဓကေတြနဲ႔။

ေက်ာင္းသားတို႔ေသြးဟာ
အဓိပတိလမ္းမွာ လ်ွံက်သြားတယ္
နိဳင္ငံေတာ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ကိုေပက်ံသြားျပီး
အနာဂတ္ကို ပြက္ေလာရိုတ္သြားတယ္။

ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ကိုသာမက
စာသင္ခန္းေတြရဲ႕အနာဂတ္ပါ
အေမွာင္က်ရိုင္းစိုင္းတဲ႔အထိၾကံခဲ႔တယ္။

ပစ္လက္စ မိုးၾကိဳးကို
ထန္းလက္ စကားလံုးေတြနဲ႔ကာလဲ
ဒင္းတို႔မ်ဳိးရိုးအဆက္ဆက္
သမိုင္းနဲ႔အမွန္တရားမွာ ဆက္ရွံဳးေနရလိမ္႔ဦးမယ္။

သမိုင္းက..
ခုႏွစ္သက္ ခုုႏွစ္ကမ ႓ာ။

အုုပ္မိုုး
7.July.2018