၈၈ ေကာင္းဘြိဳင္ – 
စိုးေနာင္(မံုရြာ)

.

ေက်ာင္းသားဆိုတာ
အစိုးရကို
.ႏြားလိုေက်ာင္းမယ့္ ႏြားက်ာင္းသား။

စစ္အာဏာရွင္ ႏြားသိုးႀကီးေတြ
နဖားႀကိဳးျပတ္ၿပီး လြတ္သြားေတာ့
ဦးခ်ိဳေသနတ္နဲ႔ ျမင္ျမင္သမၽွလိုက္ေခြ႕ေတာ့တာပဲ။

ရုပ္ရွင္ထဲကလို
ေသနတ္မပစ္တတ္ေပမယ့္
က်ည္ဆန္ေတြ မိုးလိုရြာေနတဲ့လမ္းေတြေပၚ
.ႏွလံုးသားကို ထီးလိုဖြင့္ေဆာင္းရဲတဲ့
ေကာင္းဘြိဳင္ေတြ။     ။

စိုးေနာင္(မံုရြာ)