ဖုန္းေမာင္ – ၾကင္နာစြာ ေထြးပိုက္ျခင္း (ဘာသာျပန္ကဗ်ာ)

.

အေရျပားေပၚမွာ 
လက္ေဗြရာ မက်န္
နႈတ္ခမ္းေပၚမွာ ႏႈတ္ခမ္းရာ မရွိ။

ၿပီးေတာ့ 
ခံစားခဲ့ အရာအားလုံး
အျမင္အာ႐ုံမ်ားနဲ႔ ရင္ဖိုလႈိက္ေမာမူ
တုန္လႈပ္ျခင္းေတြ ဖန္တီးခဲ့ၿပီ။

မဟုတ္ဘူး
ဒါက ဆူညံေနတဲ့ ႏွလုံးခုန္သံေတြ။

အေတြးနဲ႔အတူ အေတြးမ်ား
ျခာျခာလည္ေန။

စကားလုံးအေပၚမွာ
စကားလုံးေတြထပ္ ယစ္မူးေန။

သံစဥ္ေတးသြားထဲ 
ထပ္ေက်ာ့ ဆိုေနတဲ့ သီခ်င္းစာသားေတြ။

ၿပီးေတာ့
နွစ္ေယာက္သား
အကြာအေဝးကို က်ဥ္းေျမာင္းပစ္လိုက္ၿပီး
နွစ္ကိုယ္တူ ႏွစ္သက္ ခ်မ္းေျမ႕။

အတူတကြ ေနထိုင္ျခင္းကို 
အခ်စ္က ပို၍ တာရွည္ခံ ခိုင္ၿမဲေစ။      ။

ဖုန္းေမာင္ 

Caress

Not finger on skin,

lip on lip

and other felt things

made for quivering and sigh.

no,

it is a heartbeat blend

the twirl of thought with thought

word on word

phrase within phrase

and a comforting

that defiles distance,

outlasts togetherness.   

Malinda Seneviratne
( Sri Lanka )