ဟီရုိရွီးမား အသက္႐ွဴသံ – 
ရာမညမင္းျငိမ္းခ်မ္း

.

မေလ ွ်ာ့တ့ဲ ဇြဲနဲ႔
ေရဆန္ကုိ ဆန္တက္
ေဆာ္လမြန္ငါးမ်ား
တာဝန္ခံမႈအျပည့္
မ်ိဳးဆက္အေပၚတာဝန္ေက်ခ့ဲ။

လူမဆန္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္
ဟီရုိရွီးမားျမိဳ႕ေပၚပ်ံ႕ဝဲမေန
ကူးစက္ေရာဂါလုိ
လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ေရာေႏွာျခင္းမရွိ
ေႀကကြဲဖြယ္အနိဌာရုံႀကား
နိပြန္ဟာ
ေနာက္မ်ိဳးဆက္အတြက္
ေပးဆပ္ဖုိ႔သပ္သပ္
အသစ္ေမြးဖြားလာခ့ဲ။

လူသားဆန္ျခင္းအတတ္ပညာ
ကုိယ္ခ်င္းစာတရား
သစၥာတရားလုိျမဲျမံစြာဆုပ္ကုိင္
အတိတ္စာမ်က္ႏွာေပၚ
စိတ္ဒဏ္ရာေပးခ့ဲတ့ဲ
စနစ္ဆုိးကုိေက်ာခုိင္းခ့ဲ။

စစ္ကုိမုန္းတီးတတ္ေအာင္
ဂုပ္ေသြးစုပ္မွဳကင္းေအာင္
အတိတ္က နိပြန္မာစတာမ်ားရဲ႕
ေအာ္ဂလီဆန္စရာ မ်က္ႏွာဖုံးေအာက္
အသစ္တဖန္ႏုိးထ
လူသားဆန္ျခင္းနိယာမမ်ား။

လူမဆန္ဝါဒ
အပူလုံးႂကြေနတ့ဲ
နိပြန္မာစတာမ်ားရဲ႕သံေဝဂ
ဟီရုိရွီးမားဟာရုန္းထ
ခ်စ္ျခင္းတရားကုိေမြးျမဴ
ထုိးထြက္လာခ့ဲ
တတိယကမ႓ာ။

ရာမညမင္းျငိမ္းခ်မ္း