ဇူလိုင္ – သင္းရည္လြင္

.

က်ည္ဆံအခြံ တခုုမွာလည္း
သမိုင္းရိွတယ္ ……

ေမ့ခ်င္သူက ေမ့ျပီး
မေမ့ခ်င္သူက ခုထိ လြမ္းေကာင္းတုန္း

ဇူလိုင္
ခင္ဗ်ားဟာ
သံေခ်းတက္ေနေပမယ့္
ထက္ရွေနတဲ ့ ဓားလို 
ရင္ဘတ္ထဲ ခုတ္ထစ္ပိုင္းျဖတ္ေကာင္းေနတုန္း
ဇူလိုင္ ……………… ။

သင္းရည္လြင္
2014 း jul း 19