၇ ဇူလိုင္ရဲ႕ တံခါးဖြင့္ခ်ိန္ – 
မြန္ရည္ေက်ာ္

.

တံခါးကို ဆြဲဖြင့္လိုက္တိုင္း
ေထာင္းခနဲထတဲ့ ေသြးညႇီနံ႔ဟာ
ငါ့တကိုယ္လံုး လိမ္းက်ံလို႔။

အဓိပတိလမ္းက ဝိညာဥ္ေတာအုပ္ကေလးမွာ
ေဒါင္းအလံေတြ လႊမ္းခဲ့ရ
စိတ္ခြန္အားေတြခူးဆြတ္
တေယာက္လက္မွတေယာက္ဆီသို႔
မ်ဳိးဆက္အဆင့္ဆင့္
သမိုင္းအဆင့္ဆင့္။

အတိတ္နဲ႔ အရိပ္ရဲ႕ေျခာက္လွန္႔မႈမွာ
သူတို႔ က်ဆံုးပါေစ။
အတိတ္နဲ႔အရိပ္ရဲ႕ ေပးဆပ္မႈမွာ
ငါတို႔ ထိုက္တန္ပါေစ။

မြန္ရည္ေက်ာ္