ၾကယ္ေတြေႂကြဖုိ႕ ဆုေတာင္းမယ္ – 
ခင္မင္းေဇာ္

.

ၾကယ္ေႂကြတုိင္း 
မင္းနဲ႕ဆံုဖုိ႕ ဆုေတာင္းတယ္။
ဒီလိုနဲ႕
ေကာင္းကင္ႀကီးက
ၾကယ္ေတြေႂကြဖုိ႕ 
ကိုယ္ကအခ်ိန္တိုင္း 
ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနမိခဲ့တယ္။

လမိုက္ညေတြ လျပည့္ညေတြ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲလို႕
ကိုယ့္အတြက္ ေႂကြမယ့္ၾကယ္ေတြက
ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲေပါ့။

ေဟာဒီမိုးေကာင္းကင္ကို ေမာ့ၾကည့္ရင္း
ၾကယ္ေႂကြေတြကို ေစာင့္စားေနတဲ့
ကိုယ္တေယာက္ရွိေနတာ 
မင္း မသိနိုင္ပါဘူး။

ေကာင္းကင္ႀကီးကို 
ၾကယ္ေတြေႂကြေပးပါလို႕
ကိုယ္က ေတာင္းပန္တယ္။

မင္းနဲ႕ ပတ္သက္သမွ်အရာရာကို
သတိတရရွိေနရင္း
မင္းနဲ႕ဆံုဖို႕ ဆုေတာင္းခြင့္ေတာင္
ကိုယ္ကမရခဲ့ပါဘူး။ 

ၾကယ္ေႂကြေတြ ေတြ႕ရင္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါ။
က်မတုိ႕ ဆံုဆည္းနုိင္ဖုိ႕အတြက္။

ခ်စ္တယ္။

ခင္မင္းေဇာ္
၀၂ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈

Credit @ https://www.facebook.com/khinminzaw