မိုးနံ႔တိမ္ – 
ေမာင္လြမ္းဏီ

.

သင္းပ်ံ႕သေယာင္
ေနာင္တရေနတဲ့ လြင့္လႊာ
အေနာက္ေတာင္ မိုးျပာညဳိရိပ္နဲ႔ 
ရင္ထိတ္ရျပန္ခဲ့။

ေလက်တယ္ ငါ့ေမာင္
အိမ္ေခါင္မိုးထက္ သြပ္ျပားေတြက
ဘဝကို စုတ္ျဖဲသလိုေပါ့
ပုပၸါးေလလာတိုင္း
တိမ္နီ႐ိုင္းေတြ ၿပဳိဆင္းလာတိုင္း
ဧရာ၀တီလိႈင္းေတြက ကဆုုန္စိုင္းတယ္။

မန္က်ည္းပင္အိုႀကီးေအာက္မွာ
တူတူေနၾကရေအာင္

လုပ္ေလဟာ
ကဗ်ာလည္းေရးေပါ့

အိုႀကီးအိုမ ငါ့လက္သန္းေလး 
မင္စြန္းခဲ့တယ္ 

နင္ေလ်ာ္ေပး။

ေမာင္လြမ္းဏီ
၂၂ ေမ ၂၀၁၈

Credit @ https://www.facebook.com/lwanni