အဆင္မေျပလို့ အိမ္မျပန္ျဖစ္ေသးတဲ့ တိမ္ေတြ – 
ထက္လူေအာင္

.

( ၂ )

ပက္လက္လွန္ထားတုန္း ေကာင္းကင္ကိုမျမင္ခဲ႔ရဘဲ
ေမွာက္ခုံျဖစ္ေတာ့မွ ငရဲဘုံဟာ တန္းတန္းမတ္မတ္
နာစရာလည္းမ်ား လြမ္းစရာလည္းမ်ား
ေႂကြက်လာတဲ့အသီးမွာေတာင္ ပိုးေပါက္ရာဗရပြနဲ႕ ။

တီေကာင္ေတြ အေထြးလိုက္ကို ဆားပက္လိုက္သလို
အပိုင္းပိုင္းျပတ္သြားရတဲ႔ လူ့ ျဖစ္တည္မႈေတြ
ဆင္းရဲမႈဆိုတာ မေပ်ာ္တဲ႔အလုပ္ဆီ ေသြးေဆာင္ေနတဲ႔ပန္းပြင့္
ဘယ္လို ပန္ဆင္ ပန္ဆင္
ထြက္လာတဲ႔ရနံ႕ဟာ အဆင္ေျပစရာေတာ့မပါ ။

ေငြစေၾကးစဆိုတာ လြယ္လြယ္မသီးပြင့္ေပမယ့္
ဒီ အပင္ေအာက္ အျမဲရပ္ေစာင့္ရတယ္
အိမ္က ဖတ္ရမယ့္စာမွာ 
အေရာင္းစာေရးမေလး ေစ်းေရာင္းေန
ဆိုေနတဲ႔သီခ် င္းမွာ 
နာၾကည္းသံနည္းနည္းပါတယ္
ဒါေပမယ့္
ၾကားရသူမွန္သမ်ွ မုန္႔ဖိုးမ်ားမ်ားေပးပါေစ ။

ထက္လူေအာင္

အပိုုင္း(၁)ကိုု ဖတ္႐ႈရန္
https://thefreedomwave.com/?p=43205