မိုေနးသစ္ – ငါး (၄)

.

အပိုင္ း(၄)

*******

ကိုယ္ မေရးခ့ဲတ့ဲ
ဇာတ္လမ္းအတြက္ 
အကယ္ဒမီမွန္းထားတ့ဲ ငါး ေတြ။

ၾကက္လိုပဲ
ဇလုတ္ထဲ
အစာ ဖြက္ထားခ်င္တ့ဲ ငါး ေတြ။

ဥတု အေျပာင္း
ေရ အေျပာင္းမွာ
အေရာင္ မေျပာင္းခ်င္တ့ဲ ငါး ေတြ။

ကိုယ္ေသာက္ ၿပီး
ေရ ေႏွာက္ပစ္ခ်င္တ့ဲ ငါး ေတြ။

စားခ်င္စိတ္က အႀကီးႀကီး
ဘယ္ေတာ့မွ ေရငတ္ မေျပတ့ဲ ငါး ေတြ။

ေက်ာက္ေဆာင္ေတြ
ေနရာေရႊ႕ မရဘူး
ျမစ္ကို ဖယ္ေပးပါလို႔ ေျပာတ့ဲ
မ်က္ကန္းေတာတိုး ငါးေတြ အေၾကာင္း။

မိုေနးသစ္

Credit @ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006940083214