စိတ္ေမာ လူေမာ ညမ်ား – 
ေန႐ိုင္း

.

ညတုိင္း ညတုိင္း
အဲဒီဒုကၡအိုုးထဲ ငါဖြင့္ဖြင့္ၾကည့္ေနတာ
ဒုကၡေကာင္ေတြက တြားသြားလုိ႔ခရီးေပါက္ခဲ့
ရက္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ေနၿပီေပါ့။

ေကာင္းကင္ကၾကယ္ေတြ တစင္းၿပီးတစင္း
ေႂကြက်ေနတာေတာင္ ၾကယ္ေတြက ယုုတ္ေလ်ာ့မသြားဘူး
ခရီးအဆက္ဆက္က ၾကယ္ေတြဟာ ရဲရင့္တယ္။

ဟုိမွာ မုိးေတြရြာေနၿပီ
ေတာင္ခုိးေတြက မႈိင္းပ်ပ် 
ခ်စ္တဲ့ သမီးႀကီးနဲ႔ သားငယ္က သြားႏွင့္ၿပီ
က်ေနာ္တုိ႔မိသားစု က်န္ခဲ့ရၿပီ
ေကာင္းကင္ကုိ လွမ္းလွမ္းၾကည့္ရင္း
စိတ္ေမာ လူေမာ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ညမ်ား။

ဓမၼေက်ာင္းက ယဥ္ေက်းမႈေတြက မ်က္ႏွာလုိမ်က္ႏွာရ
ဘာကုိ စြန္႔လြတ္ခဲ့တာလဲ အဆုံးထိ ညမ်ား
အႀကိမ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာထဲ ခ်စ္ျခင္းတရား

ေနာက္ေက်ားဓာနဲ႔ထုိးတဲ့ႏိုင္ငံေရး
ေျချပတ္၊လက္ျပတ္ေတြရဲ႕သေကၤတ
အူေတြထဲက ျခစ္ျခစ္ေတာက္ျမည္သံေတြက
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ နိမိတ္ပုံေတြလား။

အစကတည္းက လူေသေကာင္ေတြဟာ
လိင္ကိစၥမွာ ႀကိဳတင္ၾကံစည္ထားမႈ မ႐ွိဘူး
နွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေက်နပ္႐ံုုသာ
တုိက္ခဲ့ၾကတာ မီးပြဳိ င့္အဆုံးထိ။

ငါတုိ႔ မတူညီတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္႐ွိတယ္
သံသရာကလဲ ဆုံးကုိ မဆုံးႏိုင္ေတာ့
အဆိပ္ခြက္ေတြ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚပ်ံ့ ႏွံ႔လုိ႔
ဝါမကြၽတ္ခင္ထိ။

ေန႐ုိင္း