အပိုဆု – 
ဧညိမ္းေဝ

.

ေတြ႕သမ်ွ ေကာက္ျပီး
အနာကို စုဗူးထဲ ေခါက္ထည့္လိုက္ရတယ္။

လက္ငုတ္လက္ရင္းမို႕
ငါတို႕ ဘယ္လို အျမစ္ျဖဳတ္လို႕ရမွာလဲ
အဆင္မေျပရင္ ထုတ္သုံးဖို႕
ဒါေတြက လက္ပစ္ဗုံးပဲ ဆုိပါေတာ့။

နည္းတဲ႕သူ မ်ွယူရမွာပဲ
တေယာက္ကို တေယာက္ၾကည့္ျပီး
ဘယ္သူမွ မေလာက္ငွေစရဘူး
အနာကို အညီအမ်ွခြဲလိုက္ရတယ္။

အရင္းေတြလယ္ဖို႕
ခ်ာလပတ္လည္ေအာင္ လွည့္ရတယ္
အခက္က အတက္ေတြေဝလို႕။

တေယာက္အနာ 
တေယာက္က က်က္ေစခ်င္ေတာ့
တေယာက္စိတ္ 
တေယာက္က ဖတ္ရတယ္။

ငါတို႕သင္ခန္းစာထဲ
ေလာကဓံက ခဲတံေလးပါပဲ
ဘယ္ေလာက္ပဲ ခြ်န္ခြ်န္
မေၾကတဲ႕သင္ပုန္းေၾကာင့္ပဲ ဆိုရမလား
အနာတရေတြပဲ အပိုဆုရခဲ႕တယ္။ ။

ဧညိမ္းေဝ
25 Jun 2018

Credit@ https://www.facebook.com/thinkha.lu