ၾကယ္ေတြဆီ – 
ထြန္းကို

.

ေတာမီးေတြ ေလာင္ေနတဲ႔ပံုက
ကမၻာမီးေလာင္္ေနသလိုပဲလား

အေျပာင္းအလဲကေတာ့
ညေနညေနဆို
ကေလးေတြ ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားတတ္တယ္

လူနဲ႔စက္ရုပ္ စစ္ျဖစ္တဲ႔ရုပ္ရွင္ေတြက
ဆက္ရန္ဆက္ရန္ ရွိပါေသးတယ္

ေျမာက္က်ြန္းက ျဂိဳဟ္သားေတြ လာရင္ေတာ့
ႀကိဳဆိုရမွာပဲ

ဓူဝံၾကယ္က ျပန္စုိုက္ၾကည့္ေနတာ
ဘယ္ကိုသြားရမွာလဲ မသိေတာ့ဘူး။

ထြန္းကုိ