တရာဖုိးသုံးပုဒ္ – ႏွင္းခါးမိုး

.

ေနမင္းႀကီးေတာင္ တေန႔တခါ က်ဆုံးရေသးတာပဲ 
အေရးႀကီးတာက မနက္ျဖန္မွာ မနက္ခင္းတခုနဲ႔ ျပန္လာႏုိင္ဖုိ႔ပဲမဟုတ္လား။

ရန္ကုန္မွာေနေနေပမယ့္ ရန္ကုန္မွာမေနသလုိပဲ ေနေနတယ္
လူ႔ျပည္မွာေနေနေပမယ့္ လူ႔ျပည္မွာမေနသလုိပဲ ေနေနတယ္။ 

ကံကုိမယုံပါဘူး၊ ဆူးပုံကုိေတာ့ ခဏခဏနင္းဘူးတယ္
အရူးဟာ က်င္စက္ကုိ ေၾကာက္စိတ္နဲ႔ တျဖည္းျဖည္း စြဲလန္းလာမိသလုိမ်ဳိး။

နွင္းခါးမုိး