ဒုကၡဂီတ – အံ့ဘြယ္ဟိန္း

.

အသက္ၾကီးလာတ့ဲ ျပကၡဒိန္ဟာ ငါ ပဲ
ေျမြတေကာင္လိုုလည္း
အေရခြံ သုံးဆယ့္ေျခာက္ခါလဲခ့ဲျပီ

ဘဝက ရပ္လို ့မရဘူး
နံပါတ္ေျပာင္းစီးလို ့မရတ့ဲ ဖိနပ္ေတြ
လမ္းမေပၚ ျပတ္က်န္ခ့ဲၾကတယ္

လူပီသျခင္း ဒုကၡတရားကို
တက္တူးတခုုလို
ငါ့အေရျပားေပၚ ငါကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲခ့ဲမိ္

မျမဲျခင္းတရား ဆိုတာလည္း ရယ္စရာ တခုုေပပဲ
ေဟာဟိုမွာ
သခ်ၤ ိဳင္းကုန္း အေဟာင္းႀကီးကို ျပဳျပင္ေနၾကတယ္

အခု………
အိမ္ကိုျပန္မယ့္လမ္းဟာ
ကြ်န္ေတာ္ 
အိမ္က လာခ့ဲတ့ဲ လမ္းပါပဲ ။

အ့ံဘြယ္ဟိန္း
2015

Credit @ https://www.facebook.com/profile.php?id=100007875752393