အဆင္မေျပလို႔ အိမ္မျပန္ျဖစ္ေသးတဲ့ တိမ္ေတြ (၁) –
ထက္လူေအာင္

.

( ၁ )

အပူေပးခံထားရတဲ့ သံေခ်ာင္းဟာ 
ဓားေကာင္းတလက္ျဖစ္ဖို႔ ေမ်ွာ္လင့္ေန
အေပါက္မေဖာက္ရေသးတဲ့ နားရြက္မွာ 
ဘယ္ နားကပ္ နားေတာင္းမွ ပန္လို႔မရ

ငိုေနတဲ႔ မ်က္ႏွာဟာ 
လက္သီးနဲ့ အႀကိမ္ႀကိမ္အထိုးခံရတယ္ 
ေခတ္ကို ထက္ပိုင္းခ်ဳိးခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ
မေန႔က ရြာတဲ႔မိုးမွာ ထမင္းေတြ သိုးခဲ႔ၿပီ

သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္ေလာက္ဆိုတတ္ရင္
KTV မယ္ လုုပ္တဲ့
မီးခိုးမထြက္တဲ့ စက္ရုံမွာ
ျပဳတ္က်သြားတဲ့ ထမင္းခ်ဳိင့္ေတြ
ဘဝဟာ
အဝင္ေရာ အထြက္ေရာ ကီးေၾကာင္တယ္
ဘယ္လို ငိုသံနဲ့ ဆိုဆို။
                  

ထက္လူေအာင္

မွတ္ခ်က္။ ဆရာထက္လူေအာင္ရဲ႕ “အဆင္မေျပလိုု႔ အိမ္မျပန္ျဖစ္ေသးတဲ့ တိမ္ေတြ” ကဗ်ာကိုု အပိုုင္း(၆)ပိုုင္းခြဲၿပီးေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အပိုုင္း(၂) ကိုု ဖတ္႐ႈရန္
https://thefreedomwave.com/?p=43773