ပိုေကာင္းတဲ့ အနာဂတ္ေတြ ဘယ္ႏွႀကိမ္ – 
ေနထက္ႏိုင္

.

အဲဒီခရီးကို စႏိုင္ဖို႔
အတိတ္က အဆုံးသတ္ေတြကို
ျပန္ၾကည့္ရတယ္။

ပိေတာက္
ဘယ္ႏွႀကိမ္
ပြင့္ၿပီးၿပီ။

ဆိုရွယ္လစ္ ဘယ္ႏွႀကိမ္
ဒီမိုကေရစီ ဘယ္ႏွႀကိမ္
တိုုင္းျပည္ႀကီးေခ်ာက္ထဲက်ခဲ့တာ ဘယ္ႏွႀကိမ္

ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္း ဘယ္ႏွႀကိမ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနတဲ့
မ်ဳိးဆက္ေတြဘယ္ႏွႀကိမ္
ေသဆုံးခဲ့ၿပီလဲ။ 

ေဟ့ေကာင္ေတြ
မင္းတို႔
လူထု
လူထုေတြရဲ႕
သေဘာထားေတြ ေက်ာခုိင္း
စစ္တိုက္ေနၾကတာ မပ်င္းဘူးလား။ 

စစ္တိုက္တမ္း ကစားေနတာေတြ
ရပ္ၾက
‘ တိုင္းျပည္ႀကီး ျပာပုံထဲ လဲက်ေနေပါ့ ’။ 

ေနထက္ႏိုင္
ေမ ၂၊ ၂၀၁၈