အစက္မ်ား – ဖုန္းေမာင္
“DROPS” by Malinda Seneviratne

.

(ဘာသာျပန္ကဗ်ာ)

အစက္မ်ား စီးဆင္းၾကတယ္
အစက္မ်ားဟာ ေခတၱယာယီ ေနထိုင္
အစက္မ်ားဟာ လြင့္စင္ ထြက္ခြာသြားၾက
အစက္မ်ားဟာ တစ္စက္ခ်င္း က်တယ္
ၿပီးေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္ ပ်က္စီးသြားၾကတယ္။

အစက္မ်ားဟာ ထြက္ခြာသြားတဲ့ 
အမွတ္အသား ေျခရာေတြ ခ်န္ခဲ့တယ္
ၿပီးေတာ့
အစက္မ်ားဟာ အႂကြင္းအက်န္ေတြ ထားခဲ့တယ္။

အစက္မ်ား ဆက္ၿပီး ဆက္ၿပီး ဆက္ၿပီး က်ဆင္းေနတယ္
ၿပီးေတာ့ ေခ်ာင္းအျဖစ္ စီးဆင္းသြားတယ္။

သိမ့္ေမြ႕ႏူညံ့တဲ့ စိတ္ကူးနဲ႔ ေမြးဖြားလာတယ္
ၿပီးေတာ့ ထြက္ခြာသြားတယ္
ၿပီးေတာ့
ခိုင္မာတဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းလည္းရွိ
အားနည္းၿပီး အလွသစၥာတရားလည္းရွိ။

အစက္ထဲမွာ အေရာင္ေတြစုံတယ္
ၿပီးေတာ့ မၾကည္လင္တဲ့ အေရာင္ေတြ။

ခ်စ္ေစၿပီး စြန္႔ခြာေစတယ္
ခံစားခ်က္ထဲက ထုတ္ပစ္ၿပီး ေပြ႕ဖက္ထားတယ္။

စကားလုံးမရွိဘူး
သီခ်င္းမရွိဘူး။
ပုံျပင္ေဟာင္းထဲ အစက္ေတြကို ပန္းခ်ီဆြဲထားတယ္။

“ဘယ္ေနရာကို ငါလာခဲ့တာလဲ 
ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေနရာကို ငါသြားရမလဲ
ေမ့လိုက္ပါေတာ့
ေတာင္ၾကား စမ္းေခ်ာင္းေရထဲမွာ ငါ့ကို ဖတ္ရႈပါ
ဒါဆို လုံေလာက္ပါၿပီေလ” ။             ။ 

ဖုန္းေမာင္ 

မွတ္ခ်က္။ သီရိလကၤာ ကဗ်ာဆရာမ Malinda Seneviratne ေရးသားသည့္ ” DROPS ” ကိုု ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုုပါသည္။ (မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာကိုုလည္း ပူးတြဲေဖာ္ျပေပးထားပါသည္)

 ” Drops “

They fall
They stay 
They slip away
Drip and disappear
They stain

Leave mark on dust 
And trace 
Again 
Again
Again
Ebb and flow 

Birth and go
Of things delicate
And things hard 
Strong and weak
Faithful and irreverent 

Colorful and dull
Love and forsake
Dismissal and embrace 

And without word 
Or music
Etches an old story :

Where I came 
Where I shall go
Forget,
Read me in this passing 
That’s enough.   

Malinda Seneviratne
( Sri Lanka )