ထန္းပင္ႀကီးက ျမင့္လိုက္တာ – 
ေမာင္ေမာ္ကြန္း

.

•  ေလးတန္းေအာင္ရင္ေတာ္ပါၿပီ
  ေသစာရွင္စာေလး ဖတ္တတ္
  အလွဴ ဖိတ္စာေလး ဖတ္တတ္
  မတ္တတ္စာေလး ရွာတတ္ရင္
  ကိုယ့္ရြာထဲတင္ ႀကံဳ ရာက်ပမ္း
  တဝမ္းတခါးမခက္ပါဘူး … တ့ဲ ။

•  ရွစ္တန္းေလးေလာက္ေအာင္ထားရင္
  အေခ်းအငွားထူတ့ဲဘဝမွာ
  တြက္တတ္ခ်က္တတ္
  သူမ်ားညစ္ပတ္တာ မခံရၿပီးသားပဲ

  မသကာ
  စားေသာက္ဆိုင္စားပြဲထိုး ဘီယာဆိုင္ဧည့္ႀကိဳ
  ေကတီဗီြ မာဆတ္မွာ ေတာက္တုိမယ္ရ
  စရိတ္ၿငိမ္း ဘယ္ေလာက္ဆိုလားပဲ
  ရွစ္တန္းက္ိုသာ မုခ်ေအာင္ပေစ
  အလုပ္ကမခက္ပါဘူးေလ… တဲ႔ ။

•  ဆယ္တန္းေလးေတာ့ေအာင္မွေပါ့
  ၿမိ့ဳ က ကုမၸဏီေတြ
  ေရွာ့ပင္းေမာေတြမွာ
  ေကာင္တာစာေရးေလးရရ
  အေရာင္းစာေရးေလးရရ
  သူ႔လစာနဲ႔သူ
  စာေပးစာယူကေန
  ဘြဲ႔ေလးတခု႐ရင္ မဆိုးပါဘူး … တ့ဲ ။

•  ႏြားတရွဥ္းနဲ႔ယာခင္းထဲမွာ
  အမိႈက္ေကာက္ရင္း မီးရိွဳ ႔ရင္း
  ယာထြန္ရင္း ထယ္ေမာင္းရင္း
  ေၿမဆြရင္း ေႀကာင္းတင္ရင္း
  ေဆးပက္ရင္း ေပါင္းထိုးရင္း
  ေၿပးရင္းလႊားရင္း ရုန္းကန္ရင္း
  ထမင္းႀကမ္းခဲက္ို
  လၻက္ပဲေလွာ္သုပ္နဲ႔ ဗိုက္ၿဖည့္လို႔ 
  ေဟာဟို႔က ထန္းပင္ေၿခမွာ
  သားသမီးပညာေရး
  အေတြး စိတ္ကူးယဥ္လိုက္ပါဦးမယ္ … … …။

ေမာင္ေမာ္ကြန္း

( သေၿပရင္ ေပၚယ့ဲထရီ )
  mmk [ 14.6.18 / 11:55 a.m. ]