အိမ္တြင္းမီး – စည္သူသိဃၤ

.

မေျပလည္မႈဟာ
အိမ္အတြင္းမွာ လိႈက္ေလာင္တ့ဲမီးပဲ

အေတာင္ေပါက္ၿပီး ထပ်ံၾကတ့ဲ
ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ေတြ
ခံႏိုင္ရည္ဟူသမွ်က
ဒီအဝန္းအဝိုင္းထဲေရာက္မွ
အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္
က်ဳိးေပါက္တတ္တ့ဲအမ်ိဳးလား

စကားလုံးေတြဟာ
ဗုံးေတြလို ထျမည္လို႔
နာက်င္မႈတံခါးဝက
ထြက္က်လာတ့ဲမ်က္ရည္စမ်ား
အဖူးအငုံေလးေတြဟာ
တဆတ္ဆတ္တုန္ရီ
ရွိရင္းစြဲထက္
ပိုုေသးက်ဳံ႕သြားရသလိုမ်ိဳး

ေငြေၾကးဟာ
လွ်ာနဲ႔သြားကို
အထိန္းအကြပ္မ့ဲေစခ့ဲ
မေျပလည္မႈဟာ
အိမ္အတြင္းမွာ လိႈက္ေလာင္တ့ဲမီးပဲ

တေငြ႕ေငြ႔ေလာင္ၿမိဳက္ရင္းက
ေအးစက္လာတ့ဲစိတ္ခံစားမႈေတြ
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေနရင္းက
ပၿိုပီးေဝးကြာသြားရမ့ဲအျဖစ္လား

စြယ္ေတာ္ရြက္ကေလးမွာ
မီးစေတြနဲ႔။

စည္သူသိဃၤ