ဇြန္ – မင္းေခ်ာျမင့္

.

မုတ္သုန္ကုိ ဖြင့္ခ်လုိက္သလုိ စိတ္ရင္းက ေကာင္းပုံနဲ႔
ရြာရန္ ေသခ်ာေနတဲ့ ရြာရန္ ရာႏႈံးမ်ားတာခ်ည္းပါပဲ

မုိးေလဝသဟာ ေဗဒင္မယံုဘူး
ငါတို႔ မေမးျမန္းျဖစ္တဲ့ သံေယာဇဥ္ေတြခ်ည္းပဲ

မုိးမွာ ေရျဖစ္သြားတယ္
ေရက ငတ္မြတ္သြားတာ ခ်ည္းပဲ

ေရခ်ိဳပါ
ရြာလြန္းတဲ့ အရပ္မွာပဲ မ႐ွိျပန္ဘူး 

အခ်စ္ ႐ွိပါတယ္
ဇြန္ လ လုိပဲ
ရြာေနတယ္

မင္းေခ်ာျမင့္