ငိုေနေသာ “ဇြန္” –
လွ်မ္းေအာင္

.

မိုးေရေတြက
ေခါင္းေလာင္းျကီး အိပ္ရာထဖို ့
လႈပ္နိုးခဲ့လိုက္တာ။

ဒီ ဇြန္လထဲမွာ
အျဖဴအစိမ္းဝတ္ ကေလးငယ္တေယာက္ဟာ
ေဘာလုံးေလးနဲ ့စာသင္ခန္းသို ့
လိမ့္ကာလိမ့္ကာ ဝင္လာတယ္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေဘာလုံးေလးက
ေက်ာင္းျပင္ပမွာ။

စာသင္ေက်ာင္း ……က်ဴရွင္
က်ဴရွင္……………စာသင္ေက်ာင္း
စာ ……စာ………စာ ……
ေဘာလုံးေလးက ေက်ာင္းသားနဲ ့ေဝးရာ။

သမီးငယ္ရဲ႕ေက်ာင္းလြယ္အိတ္ထဲ
သူ႔ဆႏၵေတြ
ထိုးသ္ိပ္ထည့္ေနတဲ့အေမ
စာႀကိဳးစားေနာ္ သမီး!
အမွတ္မ်ားမ်ားရမွ ဆရာဝန္ႀကီး ျဖစ္မွာ
ဆရာဝန္ႀကီးျဖစ္မွ
အင္ဂ်င္နီယာႀကီး ျဖစ္မွ
အမွတ္မ်ားမ်ားရမွ….

ပန္းခ်ီေရးခ်င္ေသာသမီးရဲ႕လက္ဟာ
မိသားစုရဲ႕ ဂဏန္းေပါင္းစက္ေပၚမွာ
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ဘဝကို
ေန႔လယ္စာ ထမင္းဗူးထဲ
ထုပ္ပ္္ိုးျပင္ဆင္ေပးေနျပန္။ 

မိုးသံေလသံနဲ ့
ေခါင္းေလာင္းႀကီးရဲ႕ ညာသံေပးသံအဆုံး

“ျမန္မာ့ေက်ာင္းသား
နိုင္ငံေတာ္အတြင္း
ထင္လင္းရွိရမည္” သီခ်င္းသံေအာက္

ေႂကြက်ေနတဲ့ စိန္ပန္းနီနီေတြနဲ႔အတူ
စံပယ္ျဖဴ ပြင့္လႊာဖူးေတြ

ဝါသနာ ဗီဇ
လမ္းေပ်ာက္ေနၾကရ
လမ္းေမွာက္ေနၾကရ။

လွ်မ္းေအာင္