ထာဝစဥ္အေဝး – 
ခင္မင္းေဇာ္

.

စိတ္ေစစားရာအတိုင္း
ဖ်တ္ကနဲ ဖ်တ္ကနဲ ေျခလွမ္းေတြထဲ
မင္းဆီအေရာက္သြားႏုိင္မယ္လုိ႕
ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဖူးတယ္။

ေဝးခဲ့ၾကတယ္
ရွင္သန္ရာ ဘဝခ်င္း 
က်င္လည္ရာ ဝန္းက်င္ခ်င္း
ယံုၾကည္ေစစားရာ ပန္းတုိင္ခ်င္း
အားလံုးက ေဝးသထက္ေဝးခဲ့ၾကပါတယ္။

မင္းခ်စ္ျခင္းထဲ ကိုယ္ကၽြံနစ္
ကိုယ့္ခ်စ္ျခင္းထဲ မင္းနစ္ျမဳပ္ေနခ်ိန္ေတြကို
တသက္တာအမွတ္တရေတြအျဖစ္
ကိုယ့္သီခ်င္းေတြထဲမွာ
ကိုယ့္ကဗ်ာေတြထဲမွာ
ကိုယ့္၀တၳဳေတြထဲမွာ
ထာဝစဥ္ သိမ္းထားလိုက္ေတာ့မယ္။
ဘဝေတြက ေဝးခဲ့တယ္။

ခ်စ္တယ္။

ခင္မင္းေဇာ္
၁၆ ေမ ၂၀၁၈

 Credit @ https://www.facebook.com/khinminzaw