ယူခ်င္မွ ယူတတ္မွ ရမည့္ သင္ခန္းစာ – 
ေနာင္ေက်ာ္

.

တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ၾကျခင္းကို
ဝမ္းသာေပးႏိုင္ဖို႔ (မုဒိတာစိတ္ေမြးႏိုင္ဖို႔) လိုမည္။
သို႔မွသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ
ညီၫြတ္မႈ၊ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏
အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္နားလည္မႈျဖင့္
တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ေကာင္းကို အတူလက္တြဲ၍ လွမ္းေလွ်ာက္ႏိုုင္ပါလိမ့္မည္။
ဤသို႔ မစဥ္းစား၊ လက္ေတြ႕မလုပ္ႏိုင္ပါက 
ေခ်ာင္းဆံုႏွင့္ က်ဳိင္းတံုလို
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အင္အားစုမ်ား၏ အ႐ႈံးမ်ဳိးကို
၂ဝ၂ဝ တြင္ အႀကီးအက်ယ္ ႀကံဳရႏိုင္ေျခ ရွိလာမည္ထင္သည္။

.

(၁)

ၿပီး

ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္တုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ခဲ့သည္။ အေနာက္ကမၻာျခမ္းမွာေတာ့ ဧၿပီ ၁ ရက္ကို အ႐ူးလုပ္သည့္ေန႔ (April Fools’ Day) ျဖစ္သည္။ ဤယဥ္ေက်းမႈကလည္း ဒီတိုင္းျပည္ကို ကူးစက္ေနခဲ့သည္မွာ အေတာ္ေလးၾကာခဲ့ၿပီ။ ခင္မင္သူေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ အတည္ေပါက္ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္ၿပီး မဟုတ္တာကို အဟုတ္ထင္ေအာင္စၾက ေနာက္စၾကေသာ ဓေလ့ျဖစ္သည္။  

ဤသို႔ေသာ ဧၿပီအ႐ူးလုပ္ေသာေန႔မ်ဳိးမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ျခင္းျဖစ္ေလရာ ဘယ္သူေတြက အ႐ူးလုပ္ၿပီး ဘယ္သူေတြက တစ္ကယ္ထင္ခဲ့ၾကသလဲ ဆိုသည္ကိုသာမက ဘယ္သူေတြ တစ္ကယ္ ခံခဲ့ၾကရသလဲဆိုသည္ကိုပါ ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ ေကာင္းမည္။

ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲထည့္ ခြင့္ရွိသူထဲမွ အမ်ားစုေတြ မဲမေပးခဲ့ၾကျခင္းကေတာ့ ဧၿပီဖူးလ္လုပ္ျခင္း မဟုတ္တာကေတာ့ ေသခ်ာသည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းထဲမွ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက မဲ႐ံု မ်ားသို႔လာေရာက္ၿပီး မဲမေပးျခင္းကိုေတာ့ စိတ္ဝင္စားမိသည္။ ဤအထဲမွ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ စားဝတ္ေနေရးကိစၥေၾကာင့္ မဲမေပးႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး မဲလာမေပးသူ အမ်ားစုကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းခံေၾကာင့္ မဲလာမေပးၾကျခင္းမ်ားလားဟုပင္ စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။

သာ မန္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုသည္ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ က်ပ္တည္းက်ဥ္းေျမာင္းစြာေနထိုင္ရင္း အာဏာ ရွိသူဟု ဆိုသူမ်ားကို ေၾကာက္ေနခဲ့ရသူေတြျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ဒီမိုကေရစီဟုေခၚၾကေသာ အေျပာင္းအလဲကို ျပင္းျပင္းျပျပလိုလားေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲပံုေအာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲကို မေတြ႕လာၾကရေသာအခါ ‘ဘယ္အစိုးရ တက္တက္၊ ဒံုရင္းက ဒံုရင္းပါပဲ’ဟု ေတြးမိလာႏိုင္သည္။ အေၾကာက္တရား ကလည္း သိသိသာသာ ေပ်ာက္သြားရျခင္းမ်ဳိးမရွိခဲ့။

ထို အခါတြင္ ၂ဝ၁၅ တုန္းကလို ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ထက္ထက္သန္သန္ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိတာမ်ဳိးေတြျဖစ္လာမည္။ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတြလို အစိုးရ၏ အက်ပ္အတည္းေတြကို ျမင္မွာ သိမွာမဟုတ္။ သိရေလာက္ေအာင္လည္း တာဝန္ ရွိသူေတြက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဝန္ခံထားတာမ်ဳိးကမရွိ။ ထိုအခါတြင္ အားကိုးစရာလမ္း မျမင္ရ၊ လူမျမင္ရေသာအခါ အခ်ိန္ကုန္၊ အလုပ္႐ႈပ္ေသာ မဲ႐ံုသြား၍ မဲေပးျခင္းကိစၥကို မလုပ္ၾကေတာ့တာျဖစ္မည္။

႐ႈေထာင့္မွေန၍ သုေတသနျပဳ၍ ေလ့လာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးလုပ္ဖို႔ လိုမည္ထင္သည္။ ဤသုေတသနမ်ဳိးကို အားလံုးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ားဆိုေသာ အေကာင္းျမင္႐ႈေထာင့္၊ အေျခအေနမွန္ကို ဖံုးကြယ္ခ်င္ေသာ သေဘာထားေတြေပၚ အေျခခံၿပီး အခ်က္အလက္ရွာျခင္းမ်ဳိး မလုပ္မိဖို႔လိုသည္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္လည္း ေျဖမည့္သူေတြကို မစိုးရိမ္ဖို႔၊ မေၾကာက္ဖို႔ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သူေတြက ေမးျမန္းမွ သင့္မည္။ မဲမေပးခဲ့သူေတြက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေပၚ အယံုအၾကည္မဲ့လာျခင္းေၾကာင့္လားဟူေသာ ေမးခြန္းကေတာ့ အဓိကက်ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။

(၂)

ျကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အႏိုင္ရသည့္ သတင္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ဝမ္းသာစရာသတင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ေရးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္နယ္သား အမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ စီးမိထားဖို႔လိုသည္။ သို႔မွသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျပည္နယ္သားေတြက ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အားရွိလိမ့္မည္။

ခု NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူခ်က္မ်ားသည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒ၏ အျပင္ဘက္မွျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ NCA သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ EAO ဟုေခၚေသာ UNFC ဟု ေခၚေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို လက္မခံေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔က NCA လမ္းေၾကာင္းမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို လုပ္မည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။

NCA ကို ယခင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္က သေဘာတူအတည္ျပဳၿပီးခဲ့ရာ ယခု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အစိုးရက NCA လမ္းေၾကာင္းကိုလိုက္ေလွ်ာက္ေနရျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိသည္။ NLD ၏ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရးကိစၥအတြက္ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္း (လႊတ္ေတာ္တြင္း) မွ ျပင္၍မရႏိုင္မွန္း သေဘာေပါက္ထားသည္။ လူထုတိုက္ပြဲ (လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ)ကိုလည္း NLD က ဦး ေဆာင္ၿပီးလုပ္ရဲမည့္ ပံုမရွိ။ လူထုတိုက္ပြဲ တစ္ခါမွ် မလုပ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္းကိုပါ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္က ဝန္ခံေၾကညာထားၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ထိုအခါတြင္ NLD ပါတီအတြက္ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ ေမွ်ာလိုက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လာရျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခအေနေအာက္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြ အင္အားေကာင္းဖို႔လိုသည္။ အင္အားေကာင္းေနေသာ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရး အင္အားစုေတြႏွင့္ နားလည္ ညီၫြတ္မႈရွိထားဖို႔လိုသည္။ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုေတြႏွင့္ လက္ရွိ NLD အစိုးရတို႔ လည္း အျပန္အလွန္ နားလည္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ထား ဖို႔လိုမည္။ သို႔မွသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို လက္တြဲညီညီ၊ အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ဆက္တြန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အျမင္မ်ဳိးကို အာဏာရ (ဟုဆိုေသာ) ပါတီဘက္ကနားလည္ သေဘာ ေပါက္ႏိုင္ဖို႔လိုမည္။ ဖက္ဒရယ္လမ္း ေၾကာင္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္ေနပါသည္ဟု ေၾကညာထားၿပီး ဖက္ဒရယ္၏ အႏွစ္သာရကို ဆန္႔က်င္ေသာ အျပဳအမူေတြ၊ အေျပာအဆိုေတြ၊ လုပ္ရပ္ေတြကို ေရွာင္ရွားသင့္၊ ဆင္ျခင္ သင့္သည္။ ပါတီႀကီးဝါဒ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒေတြကို ထင္ဟပ္သည့္ ျပဳမူေျပာ ဆိုပံုေတြကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရး ဆိုသည္ေတြကို အာဏာရေနသည္ဆိုေသာ အေျခအေန တစ္ခုတည္းျဖင့္ အစိုးရခ်ည္းသက္သက္ လုပ္၍မရေၾကာင္းကို တစ္ႏွစ္တာကာလ အေတြ႕အႀကံဳေတြက ေကာင္းေကာင္းႀကီး သေဘာေပါက္ေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ေရြးေကာက္ ပြဲႏိုင္ၾကျခင္းကို ဝမ္းသာေပးႏိုင္ဖို႔ (မုဒိတာစိတ္ ေမြးႏိုင္ဖို႔) လိုမည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ညီၫြတ္မႈ၊ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္နားလည္မႈျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ေကာင္းကို အတူလက္တြဲ၍ လွမ္းေလွ်ာက္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ဤသို႔ မစဥ္းစား၊ လက္ေတြ႕မလုပ္ႏိုင္ပါက ေခ်ာင္းဆံုႏွင့္ က်ဳိင္းတံုလို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အင္အားစုမ်ား၏ အ႐ႈံးမ်ဳိးကို ၂ဝ၂ဝ တြင္ အႀကီးအက်ယ္ႀကံဳရႏိုင္ေျခရွိလာမည္ထင္သည္။

(၃)

စ္ဆက္တည္းမွာ ေျပာရမည့္ကိစၥက ေခ်ာင္းဆံုတံတားကိစၥျဖစ္သည္။ ဤကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ မဲခြဲၿပီး အင္အားျဖင့္ အႏိုင္ယူခဲ့ျခင္းက အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ မွားယြင္းမႈဟု ေျပာရပါမည္။ တံတားျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းအႏိုင္ယူခဲ့မႈပံုစံသည္ မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းအတြက္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းနမူနာတစ္ခုသာမက ျပည္နယ္တိုင္း အတြက္ပါ ဤသို႔ႀကံဳလွ်င္ ဤပံုျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္ဟူေသာ နည္းလမ္းေဖာ္ ျပခ်က္လည္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ထို့

ေၾကာင့္လည္း NLDႏွင့္ အက်ဥ္းအက်ပ္ အခက္အခဲဆံုးကာလတြင္ လက္တြဲ ခဲ့သည့္ UNA လိုအဖြဲ႕မ်ဳိးကပင္လွ်င္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း အင္အားသံုးၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အေပၚတြင္ ဒီမိုကေရစီ အႏုိင္က်င့္မႈဟု သေဘာထား႐ံုသာမကဘဲ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေဖာ္ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းအျမင္ေပၚမွ ကန္႔ကြက္တာမ်ဳိးေတြအထိ ေျပာခဲ့ၾကသည္။

ဤတိုင္းျပည္တြင္ တန္းတူခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ေတြေပၚခဲ့သည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္သက္တမ္းႏွင့္အမွ်ၾကာၿပီဟု ေျပာ၍ရသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ျဖင့္ တိုင္း ရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့၍ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံဟု ေခၚခဲ့ရသည့္ သမိုင္းကို ေမ့ေဖ်ာက္ထား၍မရ။

င္လံုကတိကဝတ္ျဖစ္ေသာ တန္းတူခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အစိုးရအဆက္ဆက္က ဥေပကၡာျပဳခဲ့၊ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့၍ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေပၚလာၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ဧရိယာက်ယ္ျပန္႔ခဲ့သည့္ သမိုင္းကို မသိထား၍မရ။ အတိတ္သမိုင္းမွာ မွားခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ကုစား၍ ညီၫြတ္ေရးတည္ေဆာက္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ ကရြတ္ကင္းေလွ်ာက္ အမွားမ်ဳိးေတြကို ထပ္မံ က်ဴးလြန္၍ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္ဖို႔ ေကာင္းသည္။

ယ္သူေတြက သေဘာေပါက္ဖို႔ ေကာင္းသလဲဟုဆိုလွ်င္ အာဏာရျပည္မ အေျခစိုက္ ဗမာ(ျမန္မာ) ပါတီေတြဟုပဲ တည့္တည့္ေျပာရ မည္ျဖစ္ သည္။ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းအစြန္းေရာက္ေသာ လူမ်ဳိး ငယ္ဝါဒကို ဆန္႔က်င္သည့္ အျမင္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္ဖို႔ ျပင္ေနခ်ိန္တြင္ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒအျမင္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြ၏ ဇြတ္တရြတ္ အႏိုင္က်င့္ပံုမ်ဳိးေတြျဖစ္မလာေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ဖုိ႔၊ ေလးနက္ဖို႔ေကာင္းသည္။

ခ်ာင္းဆံုတံတားနာမည္ ျပႆနာက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို မည္မွ် ေလာက္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ သလဲဆိုတာကို ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ႏိုင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳႏိုုင္ျခင္းမရွိေသးလွ်င္ေတာင္မွ မြန္တိုင္းရင္းသား အပါအဝင္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ရင္ထဲသို႔ ဆူးတစ္ေခ်ာင္းထိုးစိုက္ခံရသလို ျဖစ္ေစခဲ့တာကေတာ့ ေသခ်ာေၾကာင္း အတည္ျပဳ ၍ရသည္။

(၄)

တံတားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကဆိုၾက၊ ေဝဖန္ၾကေသာ စကားဝိုင္းထဲတြင္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ‘ေဗဒင္ကိန္းခန္း သေဘာအရ တြက္ခ်က္ ၿပီး ဒီနာမည္ေပးခဲ့တာလို႔ သိရတယ္’ဟုေျပာၿပီး ေဗဒင္အျမင္ႏွင့္ အစိုးရ ႏွစ္ဆက္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ)တို႔ လုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေနရာေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ပထမအစိုးရကလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက နာမည္ေပၚမွာ အေျခခံထားခဲ့ေၾကာင္းကိုပါ ရွင္းျပသြားေသးသည္။ ကြၽန္ေတာ္က ေဗဒင္ေတြ၊ လကၡဏာေတြကို မယံုသူျဖစ္သျဖင့္ ဘာမွျပန္မေျပာလိုက္ပါ။

သို့ေသာ္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း အာဏာရခဲ့ၾကေသာ အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ သူတို႔အာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ ေဗဒင္ အေျခခံေသာ ယၾတာနည္းမ်ားကို သံုးခဲ့ၾကျခင္းကို သတိျပဳမိသည္။ ဖဆပလ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဦးႏုက တစ္ျပည္လံုးတြင္ သဲပံုေစတီေတြတည္ၿပီး ယၾတာေခ်ခဲ့ဖူးသည္။ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို မတားဆီးႏိုုင္ခဲ့ပါ။

ဗိုလ္ေနဝင္း မွ ဦးေနဝင္းသို႔ ေျပာင္းခဲ့ေသာ မဆလ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ ‘ေျပာင္းဘူး၊ ျပဳတ္ဘူး’ဟု ေျပာင္းဖူးအစိမ္းကို ကိုင္ကာေအာ္၍ ယၾတာေခ်ခဲ့ျပန္သည္ဟု ၾကားဖူးသည္။ အေနၾကာရေအာင္ ဟုဆိုကာ ‘ေနၾကာ’ေတြကို စီမံကိန္းအျဖစ္ စိုက္ခိုင္းခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ‘ေနၾကာ’ကို ‘နာေၾက’ဟု ေျပာင္းျပန္ေျပာသူေတြမ်ားလာေသာေၾကာင့္ ေနၾကာစီမံကိန္းကိုရပ္ပစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုယၾတာေတြကလည္း ျပည္သူလူ ထုႀကီး၏ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို တားဆီးႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါ။

ေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္းမွာပင္ လူေပါင္းဘယ္ေလာက္ကို သတ္ပစ္လွ်င္ ၿပီးႏိုင္ေၾကာင္း အခါေတာ္ေပးသည့္ ယၾတာသတင္းေတြ ထြက္လာဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ အရပ္ဝတ္ မဆလ စနစ္ေနာက္ဆုတ္၊ ကတုတ္က်င္းထဲဝပ္ေနေသာ စစ္တပ္က ေရွ႕ျပန္ထြက္ဟူေသာ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေျဗာင္က်ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္လာျပန္သည္။ နဝတ၊ နအဖ ေခတ္တြင္လည္း ေဗဒင္၊ ယၾတာေတြက ေခတ္စားခဲ့ျပန္သည္။ အသိသာဆံုးက သံုးမရ၊စားမရေသာ ၾကက္ဆူပင္ စိုက္ခင္းမ်ား။ တျခား ယၾတာေတြရွိႏိုင္ေသးသည္။ အေရးမႀကီးသျဖင့္ ထားလိုက္ေတာ့။

စိုးရတစ္ရပ္အတြက္ ယၾတာဖက္လာလွ်င္ အာဏာမက္လာသည့္ လကၡဏာ၊ အာဏာလက္မလႊတ္ခ်င္သည့္ လကၡဏာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ဟု ေျပာ၍ရသည္။ ဗမာျပည္ အစိုးရအဆက္ဆက္၏ ေဗဒင္ယၾတာလုပ္ခဲ့ပံုမ်ားအေပၚမွ ေကာက္ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ တစ္ကယ္ေတာ့ အစိုးရ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထု မၿငိဳျငင္ေအာင္၊ ျပည္သူလူထုအဆင္ေျပေအာင္၊ ျပည္သူလူထုခ်စ္ေအာင္ လုပ္ေနသမွ် ဘယ္သူကမွ် ကုတ္ႏွင့္ေကာ္ခ်ၿပီး ျဖဳတ္ပစ္၍မရ။ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ဧကရာဇ္ ဆန္ဆန္၊ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္ေနလွ်င္ေတာ့ ဘယ္ယၾတာကမွ် မကယ္ႏိုင္ဘဲ ေျမာင္းထဲေရာက္တတ္ၾကသည္ပဲ ဆိုျခင္းကို မေဝးေသးေသာ သမိုင္းေတြမွာ အထင္အရွား ေတြ႕ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ 

သို႔  ဆိုျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရကို ေဗဒင္ယၾတာအားကိုးေသာ အစိုးရဟု စြပ္စြဲေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဗမာျပည္၏ အစိုးရအဆက္ဆက္မွာ ရွိခဲ့ေသာ သေဘာသဘာဝႏွင့္ စပ္ဟပ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေဗဒင္ ယံုသူမ်ားက ‘ယၾတာေကာင္းရင္ မင္းေလာင္းျဖစ္တယ္’ဆိုေသာ စကားကိုပါ စြဲလမ္းတတ္သည္ပဲမဟုတ္လား။ ယၾတာေခ်လွ်င္၊ ရန္ေၾကသည္ဟုလည္း ထင္မွတ္ၾကသည္မဟုတ္လား။

(၅)

ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီက (၁၈)ေနရာဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး (၉) ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္လွ်င္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲတုန္းကေလာက္ ျပည္နယ္ရွိလူထုဘက္က အားေပးေထာက္ခံမႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခ်က္ဟု ေျပာ၍ရသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးသားဟုေျပာသလို သူတို႔ပါတီကိုေထာက္ခံေသာ အင္အားက က်မသြားပါဘူးဟု ေျပာတာလည္းရွိသည္။

ဂိုက ႏိုင္ခဲ့ေသာေနရာမွာ ယခု႐ႈံးသြားရသည္ဆိုကတည္းက အေျဖေပၚေနၿပီးသားျဖစ္သည္။ မခံခ်င္စိတ္အေျခခံေပးမွ ခုခံေျဖရွင္းရလွ်င္ေတာင္ အက်ဳိးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ဳိးျဖစ္မွ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ လူရယ္စရာျဖစ္တတ္သည့္သေဘာကိုလည္း သတိထားဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ေပၚလာခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြထဲမွ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရၿပီး အစိုးရျဖစ္လာျခင္းကိုဝမ္းသာ ေက်နပ္ ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အတိုက္အခံပါတီ ဘဝတုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ ကာလတုန္းက ေပးခဲ့၊ ရွိခဲ့ေသာ ကတိကဝတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကံဳရမည့္ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားအတြက္လည္း စိုးရိမ္စာနာမိေနသူလည္း ျဖစ္ေနပါေသးသည္။

အထူးသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ပံုစံေျပာင္းထားေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ အကန္႔အသတ္ကို ဘယ္လိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ပါတီ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပံုေပၚေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မလဲဆိုသည္ကိုပါ စိတ္ ဝင္စားမိသည္။

ႏွစ္ (၇ဝ) နီးပါးၾကာလာၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ျဖစ္လာေရး၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးအပါအဝင္ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ ေအာင္လုပ္ရမည့္ ကိစၥေပါင္း မ်ားစြာရွိေနၿပီး ဤကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးတြင္ အစိုးရေဟာင္း၏ အဆက္အႏႊယ္မ်ား၏ အေႏွာင့္အယွက္၊ အဟန္႔အတားမ်ားရွိေနျခင္းကိုလည္း နားလည္ပါသည္။ ယႏၲရားေဟာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဟာင္းတို႔၏ အႏၲရာယ္ေပးမႈကို တစ္တိုင္းျပည္လံုး၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးက ေက်ာေကာ့ေအာင္ခံခဲ့ၾကရၿပီးပါၿပီ။ ဘဝေပး အသိျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ အစြယ္အပါးမ်ားကို မုန္းတီးရြံြရွာ စက္ဆုပ္ခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။

ျပည္သူလူထုက အားကိုးယံုစားခဲ့ေသာ အေမွ်ာ္လင့္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ လက္ရွိ အာဏာရပါတီက ျပည္သူလူထု၏ အားကိုးယံုစားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေပြ႕ဖက္ပိုက္ေထြးထားႏိုင္ဖို႔လိုပါသည္။ မၿငိျငင္ သင့္ေသာ၊ အၾကည္ညိဳ မပ်က္သင့္ေသာ၊ နားလည္ညီၫြတ္မႈ မပ်က္သင့္ေသာ အေၾကာင္းခံမ်ားေၾကာင့္ အဆိုးျမင္လာေစ ႏိုင္ျခင္းမ်ဳိးကိုလည္း ဆင္ျခင္ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

က္ရွိအေျခအေနသည္ ‘တစ္ဦးေဆာင္ေသာ္မရ၊ တစ္ေသာင္း ေဆာင္ေသာ္ ရ၏’ဆိုေသာ စကားကဲ့သို႔ပင္ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ရွိေသာ၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဘဝကို လိုလာေသာ အင္အားစု အားလံုးက ဘံုအက်ဳိးစီးပြားေပၚတြင္ လက္တြဲညီညီ ေရွ႕တက္လွမ္းရမည့္ ကာလထဲမွာ ပဲရွိ ေနပါေသးသည္။ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားဘက္မွ ေအာင္ပြဲရသည့္ အေျခအေနမဟုတ္ေသးျခင္းကို သတိျပဳမိၾကဖို႔ လိုပါမည္။

ညီ ညြတ္ေရးထက္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ ဘာမွ မေျပာပေလာက္သည့္ အေၾကာင္းခံမ်ဳိးျဖင့္ ညီၫြတ္ေရး၊ ယံုၾကည္နားလည္ေရးႏွင့္ ဆက္လုပ္ရမည့္ အလုပ္ႀကီးမ်ားကို မထိခိုက္ေအာင္၊ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္ ဟု ယူဆပါသည္။ လူမ်ဳိးစံုတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားဘက္က ေရရွည္ကာလတြင္ ‘ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ယံုၾကည္စရာ မေကာင္းဘူး’ဟူေသာ အျမင္မ်ဳိးမျဖစ္ေစဖို႔ လိုပါသည္။

ခတ္ေဟာင္း စနစ္ေဟာင္း၊ ယႏၲရားေဟာင္းကို အသက္သြင္းခ်င္သူေတြက ေနရာအႏွံ႔ တြင္ရွိေနခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ‘ေသခ်င္တဲ့က်ား ေတာေျပာင္း’ ခ်င္စိတ္မ်ဳိးျဖင့္ ျပဳမူေျပာဆိုမႈမ်ားေတြက တို႔မီး႐ႈိ႕မီးလုပ္ခ်င္သူေတြကို တစ္ေတာလံုး ေျပာင္ေအာင္မီး႐ႈိ႕ခြင့္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္လာမွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္မိပါသည္။ မိတ္ေဆြေတြဝမ္းနည္းၿပီး ရန္သူေတြ ေပ်ာ္ၾကမည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကို မေတြ႕မျမင္လိုေတာ့ပါ။ လက္ရွိကာလကလည္း ဧၿပီအ႐ူးလုပ္ၾကသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ေနာင္ေက်ာ္

(ယေန႔ေခတ္မဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ျပၿပီးေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္)

Credit @ https://www.facebook.com/naung.kyaw.904/posts/1032428853590473?comment_id=1032625216904170&notif_id=1526302888420210&notif_t=comment_mention&ref=notif