ျပန္ဆိုေတးသံသရာ – 
အံ့ဘြယ္ဟိန္း

.

* ေခတ္ဦးတည့္ရာ သြားေနသလား
စစ္ဦးတည့္ရာ သြားေနသလား ။

* ေခတ္ေဘးဒုကၡသည္လည္း ျဖစ္ခ့ဲသလို
စစ္ေဘးဒုကၡသည္လည္း ျဖစ္ခ့ဲျပီ ။

* နားေထာင္စမ္း ေဟ့ !!!!!
ေခတ္ထဲ လမ္းမွားဝင္လာတာ ဘယ္သူေတြလဲ ။

* သုံးဆယ့္တစ္ဘုံထဲ လူသတၱဝါေတြ
သုံးဆယ့္တစ္ဘုံဘုရားမ်ားနဲ ့ တဝဲဝဲလည္ 
ဘယ္ဘုရားမွ နိဗၺာန္ ပို ့မေပးဘူး
ကိုယ့္တရားကို ကိုယ္ကာကြယ္ၾက ။ ။

အ့ံဘြယ္ဟိန္း

This poem is dedicated by (Clint mdy)

Credit @ https://www.facebook.com/profile.php?id=100007875752393