အေတြးအျမင္က႑

အေတြးအျမင္က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍
စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း

လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ “အေတြးအျမင္စာေပက႑”မွာ
(၁) ေဆာင္းပါး
(၂) ေဝဖန္ေရးေဆာင္းပါး
(၃) အင္တာဗ်ဴး
(၄) စာတမ္း/စစ္တမ္း
(၅) စာအုုပ္အေတြးအေရး (Book Review)
အစရွိတဲ့ က႑ခြဲေတြကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

အဲဒီက႑ေတြအတြက္ စာမူေတြ ေပးပိုု႔ခ်ီးျမွင့္ၾကဖိုု႔
အထူးေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။

ေပးပိုု႔လာတဲ့စာမူေတြကိုုေတာ့ လက္ခံရရွိတဲ့ေန႔ကေန
(၂)ပတ္အတြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာမူေဖာ္ျပၿပီးတဲ့ေန႔ကစၿပီးေတာ့လည္း
စာမူခမ်ား ထုုတ္ယူႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စာမူေတြေပးပိုု႔တဲ့အခါ Microsoft Word ေပၚမွာ
ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အမ်ဳိးအစားနဲ႔ စာ႐ိုုက္ၿပီး ေပးပိုု႔ၾကေစလိုပါတယ္။

စာမူေတြကို ေအာက္ပါ အီးေမးတခုခုကို
လိပ္မူၿပီး ေပးပိုု႔ႏိုင္ပါတယ္။

ခင္လြန္း (အယ္ဒီတာ)
khinlunn@thefreedomwave.com

ေမာင္စိုးသစ္ (အယ္ဒီတာ)
mgsoethit@thefreedomwave.com

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔
editor@thefreedomwave.com

တခုခု သိခ်င္လိုု႔ ေမးျမန္းစံုုစမ္းလိုုတဲ့အခါ 
info@thefreedomwave.com

စာမူခထုုတ္ယူတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔
ကိုလျပည့္ေဝးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

လျပည့္ေဝး (စာမူက႑တာဝန္ခံ)
လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္း

လျပည့္လင္း ပံုႏွိပ္တိုက္
အမွတ္ (၁၁-H)
၅၅လမ္း အလယ္ဘေလာက္၊
ပုဇြန္ေတာင္၊ ရန္ကုုန္ၿမိဳ ႔။

Ph: (09) 333 426 08
fullmoonway@thefreedomwave.com

(တနဂၤေႏြနဲ႔ အစိုးရ႐ံုုးပိတ္ရက္ေတြမွာ
ပံုုႏွိပ္တိုက္ပိတ္ပါတယ္)