သင္းကဲြ ရထား – 
သင္းရည္လြင္

.

တျဖည္းျဖည္းနဲ့
ဘူတာရံုေလးမွာ အခ်က္မျပေတာ့ဘူး

ထိုင္ခုံမဲ့ ခရီးသည္ေတြက
ေရာက္လာမယ့္ေန့ကိုလည္း ေတြးမေနေတာ့ဘူး

သူ ပြင့္ခ်င္သလိုပြင့္တဲ့ ေလထီးလို
သူ ခုန္ခ်လိုက္တယ္
အစြန္းမလြတ္တဲ့ သစ္ကိုင္းကို
ၾကိဳသိေနမွေတာ့ 
ဒီလမ္းကို အျပင္းေမာင္းေနမိမွာပဲ

ေနာက္ၾကည့္ မွန္ထဲ ႏွင္းေတြက်တယ္
အေရွ႕ကလမ္းခဲြေလးကို ေက်ာ္မၾကည့္ပါနဲ ့
အစီအစဥ္ အရ
ဆိုင္းဘုတ္ေလး တစ္ခုရိွတယ္

ဒီေနရာက ေက်ာ္လြန္ျပီး
အားလုံး ရပ္တန့္ပစ္ဖို ့ 
လမ္းေပၚမွာ 
တစ္ေယာက္ထဲ ရထားဟာ
သူ ့အသံ သူ လြွတ္ခ်ထားခဲ့တယ္ ။

သင္းရည္လြင္
၂    ၀   ၁  ၈