ကဆုန္လျပည့္ – 
သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)

.

ဘဒၵကဥၥနာကို
ေက်ာမခိုင္းခဲ႔ရင္။

ရာဟုလာရဲ႕
သံေယာဇဥ္ ၾကိဳးကို
မျဖတ္ခဲ့ရင္။

ကဆုန္ဟာ
လြမ္းစရာ ၾကံဳပါ့မလား။

သူတို႔သာ
ဇာတ္ပို႔ မေကာင္းခဲ႔ဘူးဆိုရင္
ဇာတ္လမ္းဟာ ေအးေနမလား။

ခုေတာ့
ကဆုန္ဟာ
လြမ္း ေအာင့္ေမ့စရာနဲ႔
တနင့္နင့္။ ။

သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)