လူမ်ဳိးစံုယဥ္ေက်းမႈ

လူမ်ဳိးစံုယဥ္ေက်းမႈ က႑ႏွင့္
ပတ္သက္၍ …

လူမ်ဳိးစံုုယဥ္ေက်းမႈ က႑နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာတခုကို လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ဥပစာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရတဲ့ တခုုတည္းေသာအေၾကာင္းကေတာ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုယွဥ္တြဲေနထိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးရဲ ႔အခြင့္အေရးကိုု အျခားလူမ်ဳိးတမ်ဳိးက အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံၾကေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္လည္း လူမ်ဳိးတမ်ဳိးနဲ႔ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးအၾကား ပဋိပကၡနည္းပါးစြာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုုင္ေရး ယဥ္ေက်းမႈတရပ္ကိုု ထြန္းကားေစလိုုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူေတြနဲ႔ သူတို႔ကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႔အစည္းအသင္းအပင္းေတြရဲ ႔လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြနဲ႔ ေျပာဆိုုေရးသားခ်က္ေတြကိုု ေဖာ္ျပသြားဖိုု႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးခ်င္းစီအလိုက္ ထုုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိေနတဲ့ စာေစာင္ေတြကိုလည္း ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးသြားဖိုု႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ဒီလိုုလုုပ္ရတဲ့ တခုုတည္းေသာအေၾကာင္းကလည္း မ်ဳိးဆက္တိုုင္းကိုု မ်ားမ်ားေလ့လာခြင့္ရရွိေစလိုုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

လူမ်ဳိးတိုုင္းလူမ်ဳိးတိုုင္းအေနနဲ႔လည္း မိမိတိုု႔လူမ်ဳိးရဲ ႔ သမိုုင္းေၾကာင္းေတြကိုု အျခားလူမ်ဳိးေတြသိေအာင္ ျဖန္႔ေဝလိုၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ ဒီလိုုျဖန္႔ေဝတဲ့အခါ (၁) မိမိတိုု႔ မိခင္ဘာသာစကား၊ (၂) ျမန္မာဘာသာစကားနဲ႔ (၃) အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အပါအဝင္ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိးနဲ႔ ျဖန္႔ေဝႏိုုင္ဖို႔ လြတ္လပ္လႈိင္းက အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

မိမိတိုု႔ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ ျဖန္႔ေဝလိုုတဲ့အခါ အသံုုးျပဳတဲ့ စာလံုုးအမ်ဳိးအစား (Font) ကိုုပါ တပါတည္းေပးပိုု႔ေစလိုုပါတယ္။ ထိုု႔အတူ မိမိတိုု႔ မိခင္ဘာသာစကားကိုု တာဝန္ခံမယ့္ တာဝန္ခံတဦးကိုုလည္း သတ္မွတ္ထားရွိေပးၾကေစလိုုပါတယ္။ လြတ္လပ္လိႈင္းမွာ ေဖာ္ျပတဲ့အခါ မိမိတိုု႔လူမ်ဳိးရဲ ႔ ႐ိုုးရာသေကၤတေတြ အျပည့္အဝေပၚလြင္ေစဖိုု႔အတြက္ မိမိတိုု႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာမ်က္ႏွာအျပင္အဆင္နဲ႔ေဖာ္ျပႏိုုင္ေအာင္လည္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီက႑ေတြထဲက မိမိတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အမ်ားသိေစဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပလိုတဲ့ မိမိတို႔ လူမ်ဳိးမ်ား၊ အင္အားစုမ်ားရဲ ႔လႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းေတြ၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈဓာတ္ပံုုေတြ၊ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းေတြ စသျဖင့္ ေပးပို႔ၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။ ဒီပန္ၾကားခ်က္နဲ႔အတူ လက္လွမ္းမီရာေနရာေတြကေန ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ျပဳဖိုု႔ကိုုလည္း တပါတည္း ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ေဖာ္ျပလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္ေတြကိုေပးပိုု႔တဲ့အခါ Microsoft Word ေပၚမွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အမ်ဳိးအစားနဲ႔ စာ႐ိုုက္ၿပီး ေပးပိုု႔ၾကေစလိုုပါတယ္။ PDF ဖိုင္အမ်ဳိးအစားနဲ႔ေပးပို႔လာတဲ့ ဖိုင္ေတြကိုေတာ့ ebook ပံုစံနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္။ (ငါတို႔ဖန္တီးမႈဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္က စာအုုပ္စင္က႑မွာ ျမန္မာစာလံုုးေပါင္းသတ္ပံုုက်မ္းကိုု နမူနာ ebook အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္)။ ဖိုင္တဖိုင္ကိုု 128 MB ထက္မေက်ာ္ေစဘဲ ေပးပိုု႔ၾကေစလိုပါတယ္။

အခ်က္အလက္ေတြကိုု ေအာက္ပါ အီးေမးတခုခုကို လိပ္မူၿပီး ေပးပိုု႔ႏိုင္ပါတယ္။

ခင္လြန္း (အယ္ဒီတာ)
khinlunn@thefreedomwave.com

ေမာင္စိုးသစ္ (အယ္ဒီတာ)
mgsoethit@thefreedomwave.com

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔
editor@thefreedomwave.com

တခုခု သိခ်င္လိုု႔ ေမးျမန္းစံုုစမ္းလိုုတဲ့အခါ
info@thefreedomwave.com

(မွတ္ခ်က္။ မာတိကာမွာ နမူနာအေနနဲ႔ေဖာ္ျပထားတဲ့ လူမ်ဳိးမ်ားစာရင္းထဲမွာ မပါေသးတဲ့ အျခားလူမ်ဳိးအားလံုုးကိုုလည္း မပ်က္မကြက္ ေဖာ္ျပသြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အထူးပန္ၾကားအပ္ပါတယ္)

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔
လြတ္လပ္လိႈင္း