စစ္ဘုရင္အုိရဲ႕ကစားကြက္မွာ အေရႊ႕ခံေနရဆဲနိုင္ငံေတာ္

ျမတ္လိႈင္း

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔နိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီလမ္းစမွာ ေျခစလွမ္းေနပါျပီ။ဒါေပမယ့္လမ္းကုိေျခလွမ္းမွန္ေအာင္မေလ်ွာက္နိုင္ေသးပါဘူး။မေလ်ွာက္နိုင္ေအာင္ ျပႆနာေပါင္းစုံဖန္တီးျပီးခလုပ္တိုက္ေခ်ာ္လဲေနပါတယ္။ေခ်ာ္လဲက်ေနတာကုိျပန္ထူထေနရတာနဲ႔အခ်ိန္ေတြကုန္ျပီး လမ္းဆက္မေလ်ွာက္နိုင္ပါဘူး။

ဒီေခ်ာ္လဲက်ေနေအာင္ စနစ္တက်ဖန္တီးထားခဲ႔သလုိ၊လက္ရွိအခ်ိန္မွာလဲဖန္တီးမႈေတြရွိေနတယ္လုိ႔သုံးသပ္နိုင္ပါတယ္။ ေျပာမယ္ဆိုရင္စစ္တုရင္ခုံေပၚမွာတစ္ဖက္လူမေရႊ႕နိုင္ေအာင္အကြက္က်က်အကြက္ခ်ျပီးပိတ္ထားတဲ႔ကစားကြက္ထဲေရာက္ေနသလုိမ်ိဳးပါ။

အား အားလုံးကသတ္မွတ္ထားတဲ႔စာဖတ္သူႀကီးကစစ္တုရင္ခုံေပၚကကစားကြက္ကုိေသြးေအးေအးနဲ႔ေရႊ႕ေနသူပါ။ ကမၻာ့စစ္အာဏာရွင္ႀကီးေတြဟာဒီစစ္တုရင္ပြဲကေနအရံႈးေပးထြက္ခြာသြားခဲ႔ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕စစ္တုရင္ခုံကုိအပုိင္ေရႊ႕ေနတဲ႔စာဖတ္သူႀကီးကေတာ့ဒီကစားပြဲကုိအနိုင္နဲ႔ေနာက္ဆုတ္သြားနိုင္ေအာင္ ဉာဏ္အလြန္မ်ားလွပါတယ္။ 

တစ္ဖက္ကအတိုက္အခံလုပ္တဲ႔သူေတြကုိအလဲအကြဲထိုးနိုင္ခဲ႔ပါတယ္။အျပိဳျပိဳအလဲလဲနဲ႔အရံႈးျဖစ္ေအာင္လုပ္နိုင္ခဲ႔ပါတယ္။တိုင္းျပည္ကုိ စစ္တုရင္ကစားခံုေပၚတင္ျပီး သူႀကိဳက္သလုိအကြက္ေရႊ႕နိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ဟာအဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံျဖစ္ေအာင္အကြက္ေရႊ႕နိုင္ခဲ႔ပါတယ္။

တိုိင္းျပည္မွာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ဟာျပည္သူ႔အားယူျပီးအားေကာင္းလာတဲ႔အခ်ိန္မွာဒီတစ္ခါစစ္တုရင္ပြဲမွာအရံႈးေပးရေတာ့မယ္ဆိုတာကုိစာဖတ္သူႀကီးႀကိဳတြက္နိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာလဲစစ္အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဇာတ္သိမ္းမလွေအာင္ရံႈးနိမ့္ေနတဲ႔အခ်ိန္ပါ။ဒီပြဲမွာရံႈးနိမ့္ခဲ႔ရင္သူ႔စိတ္ႀကိဳက္အကြက္ေရႊ႕ခဲ႔တဲ႔ပြဲမွန္သမ်ွဆုံးရံႈးသြားရေတာ့မွာပါ။သူပုိင္ဆိုင္ထားခဲ႔သမ်ွလည္းဆုံးရံႈးသြားရေတာ့မွာပါ။

ဒါေၾကာင့္တစ္ဖက္ကုိအလဲလဲအျပိဳျပိဳအနိုင္တိုက္တဲ႔မဟာဗ်ဴဟာကုိေျပာင္းလုိက္ပါတယ္။ အရင္ဆုံးခ်မွတ္လုိက္တဲ႔မဟာဗ်ဴဟာကေတာ့အနိုင္နဲ႔ဆုတ္ခြာနိုင္ေရးဆိုတဲ႔မဟာဗ်ဴဟာပါ။ ဒီမဟာဗ်ဴဟာအတြက္အေျခခံဥပေဒနဲ႔သူ႔ရဲ႕ဆုတ္လမ္းကုိကာကြယ္ထားဖို႔ကအဓိက စဥ္းစားခဲ႔ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အနိုင္နဲ႔ဆုတ္ခြာနိုင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာကုိဥပေဒပညာမွာတစ္ဖက္ကမ္းခတ္ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ဦးေအာင္တိုးကုိစစ္တုရင္ခုံေပၚခ်ကစားလုိက္ပါတယ္။

ဦးေအာင္တိုးဟာ၂ဝဝ၈ေျခဥကုိေရးဆြဲျပီးဆုတ္ခြာမႈကာကြယ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ကစားျပလုိက္ပါတယ္။ ဒီနည္းဗ်ဴဟာကဘယ္လုိမွတစ္ဖက္လူကတန္ျပန္တိုက္စစ္မဆင္နိုင္ေအာင္အကြက္ေစ့ခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္နည္းဗ်ဴဟာကေတာ့အရွင္ေမြးေန႔ခ်င္းႀကီးဆိုတဲ႔စကားပုံကုိကုိင္တြယ္ကစားခဲ႔ပါတယ္။ စာဖတ္သူႀကီးက သူ႔အေပၚသစၥာရွိတဲ႔ငယ္သားေတြကုိ စစ္တုရင္ခုံေပၚမွာတစ္ဖက္ကစားကြက္ရဲ႕ေနာက္ဆုံးအကြက္ကုိေရာက္ျပီးကြင္းယူေပးလုိက္တဲ႔နည္းဗ်ဴဟာပါ

ဒီ စစ္တုရင္ခုံေပၚမွာဘုရင္ႀကီးကုိသစၥာရွိရွိကာကြယ္ေပးျပီးဆုတ္လမ္းနဲ႔အနိုင္ယူရမယ့္အကြက္ကလည္းေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါတယ္။၂ဝဝ၈ေျခဥနဲ႔ကာျပီးေက်းဇူးရွင္နည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ထပ္ကာကြယ္လုိက္ပါတယ္။စာဖတ္သူႀကီးအတြက္အကာအကြယ္ယူထားျပီးတဲ႔အခါအနာဂါတ္အတြက္စဥ္းစားျပီးအကြက္ခ်လုိက္ပါတယ္။

၂ဝ၁ဝမွာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးျပီစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိအရပ္သားပုံေျပာင္းျပီးဒီမိုကေရစီေခတ္အသြင္သ႑ာန္နဲ႔ကာကြယ္လုိက္ပါတယ္။စစ္တုရင္ကစားကြက္မွာ တိုင္းျပည္ကုိထိုးေမႊဖို႔ ဦးသိန္းစိန္ကုိ သမၼတေနရာမွာထားခဲ႔တယ္။ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တဲ႔အစုိးရတစ္ဖြဲ႕လုံးကလည္းလက္က်န္တိုင္းျပည္ကုိယူနိုင္သမ်ွယူ၊ခ်ယ္လွယ္နိုင္သမ်ွခ်ယ္လွယ္၊အရပ္သားအစုိးရဆိုေပမယ့္အာဏာျပနိုင္သေလာက္ျပဆိုတဲ႔လုပ္ရပ္ေတြလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒီကစားကြက္မွာ ခရိုနီလူတန္းတစ္ရပ္ကုိအကြက္ခ်ကစားခဲ႔ပါတယ္။ခရိုနီေတြကလဲဘယ္သူေသေသငေတမာရင္ျပီးဆိုတဲ႔အတိုင္းအတၲေတြႀကီးႀကီးထားျပီးတိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးအကြက္ေရႊ႕တဲ႔ေနရာမွာပါဝင္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ရသေလာက္အကုန္ယူျပီးျပည္သူေတြပုိဆင္းရဲသထက္ဆင္းရဲေအာင္ဖိနင္းျပခဲ႔ပါတယ္။ေနာက္ကြယ္ကစာဖတ္သူႀကီးကုိေအးေအးေဆးေဆးထုိင္ျပီးလုိတရဘဝကုိဖန္တီးေပးခဲ႔ပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕မေက်နပ္မႈမ်ားဟာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအေပၚပုံေပးလုိက္ျပီးစာဖတ္သူႀကီးကေတာ့တေျဖးေျဖးအနိုင္နဲ႔ဆုတ္ခြာသြားနိုင္ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းကုိေတာ့စာဖတ္သူႀကီးဆုတ္ခြာနိုင္တဲ႔၂ဝဝ၈ကာဗာကုိခုိင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ခုိင္းတဲ႔လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲေနရာမွာထားလုိက္ပါတယ္။ ဒီကာဗာေအာက္ကုိျပည္သူေတြေထာက္ခံေနတဲ႔အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိတံခါးခပ္က်ဥ္းက်ဥ္းဖြင့္ဟျပီးဝင္ခြင့္ေပးခိုင္းခဲ႔ပါတယ္။

ဝဝ၈ကုိကာကြယ္သလုိေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ရင္းႏွီးတဲ႔သံတမန္ဆက္ဆံေရးနည္းဗ်ဴဟာကုိဦးေရႊမန္းက်င့္သုံးခဲ႔ရတာပါ။တကယ္ေတာ့ဦးေရႊမန္းဟာခြခ်က္နည္းဗ်ဴဟာကုိက်င့္သုံးခဲ႔ရတာပါ။ စာဖတ္သူႀကီးဆုတ္ခြာမႈေအာင္ျမင္တယ္လုိ႔ယူဆနိုင္ပါျပီ။ဒါေပမယ့္အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ဟာ အဓိကက်တဲ႔ေနရာေရာက္လာနိုင္မယ္လုိ႔ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျပီး ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ဦးေရႊမန္းကုိ စစ္မ်က္ႏွာႏွစ္ခုခြဲျပီး ေနရာယူခုိင္းခဲ႔ပါတယ္။ ဘယ္ေတာင္ပံနဲ႔ညာေတာင္ပံတိုက္စစ္ေတြရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ဟာ၂ဝ၁၅ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးမွာတိုင္းျပည္ကုိဆက္လက္ဦးေဆာင္နိုင္ေရးဗ်ဴဟာပါပဲ

၂ဝ၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာၾကံ႕ခုိင္ေရးပါတီအနိုင္ရရင္သမၼတေနရာမွာဆက္ရွိေနမွာျဖစ္သလုိ။အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အနိုင္ရရင္လဲမဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားတဲ႔ဦးေရႊမန္းသမၼတျဖစ္လာနိုင္မယ့္ဗ်ဴဟာကုိခ်ခဲ႔တာပါ။ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ဦးေရႊမန္းကုိအတိုက္အခံေတြၾကားမွာေတြေဝသြားေစေအာင္ခ်ကစားခဲ႔တာပါ။ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ႀကံ႕ခိုင္ေရးကုိလည္းေရြးေကာက္ပြဲမွာအင္အားထပ္ျဖည့္ေပးခဲ႔သပါတယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကုိ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီဖက္ကဝင္ျပိဳင္ခုိင္းခဲ႔ပါတယ္။

စာ ဖတ္သူႀကီးရဲ႕အတြက္အခ်က္ကနည္းနည္းေလးလြဲသြားခဲ႔ပါတယ္။ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီဟာ အနိုင္မရခဲ႔တဲ႔အျပင္ဦးေရႊမန္းတို႔အုပ္စုလည္းေရြးေကာက္ပြဲမွာရံႈးနိမ့္ခဲ႔ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနကစာဖတ္သူႀကီးကုိေရာ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီကုိပါ အံ႕ၾသျငိမ္သက္သြားေစခဲ႔တာပါ။စစ္အာဏာရွင္ဝါဒကုိေရာ၊စစ္အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိပါမလုိလားေၾကာင္းျပည္သူေတြတညီတညႊတ္ထဲအသံတိတ္ျပသလုိက္တာပါ။

စာဖတ္သူႀကီးဟာ ခဏတာျငိမ္သက္သြားျပီး ျပန္စဥ္းစားလုိက္ပုံရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမဟာဗ်ဴဟာအေနနဲ႔၂ဝဝ၈ေျခဥကုိအကာအကြယ္ယူလုိက္ပါတယ္။ဒီ၂ဝဝ၈ကုိကုိင္ျပီးကစားခဲ႔ပါတယ္။အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသူထင္ထားတဲ႔အတိုင္းအဓိကေနရာေရာက္လာပါျပီ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိခ်ဳပ္ထားနိုင္ဖို႔နည္းဗ်ဴဟာအသစ္ကုိေရးဆြဲခဲ႔ပါတယ္။ဒီနည္းဟာအခင္းအက်င္းမွာဦးသိန္းစိန္ကုိအနားေပးလုိက္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔မဟာမိတ္မပ်က္ေသးတဲ႔ဦးေရႊမန္းကုိအသုံးခ်ခဲ႔ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ေတာင္ပံတိုက္ဆင္မွာပါဝင္ကစားခဲ႔ၾကသူေတြကုိေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ပုိမိုနီးကပ္ေစခဲ႔ပါတယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔စာဖတ္သူႀကီးဟာေတြ႔ဆုံျပီးအနိုင္ရေနတဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိအကဲခတ္ခဲ႔ပါတယ္။ျမန္မာျပည္ရဲ႕ျပည္သူေတြဟာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကားတစ္ခြန္းကုိလုိက္နာၾကတယ္ဆိုတာကုိစာဖတ္သူႀကီးသိေနပါတယ္။

ဒီ ဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းမွာဦးေရႊမန္းကုိကစားခုိင္းခဲ႔တာပါ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔စာဖတ္သူႀကီးတို႔ေတြ႕ဆုံဖို႔ဦးေရႊမန္းကအႀကံေပးတဲ႔ပုံစံကုိရေအာင္ဖန္တီးလုိက္တာကလည္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ဦးေရႊမန္းကုိမဟာမိတ္အဆင့္ထက္ပုိျပီးယုံၾကည္သြားေအာင္ကစားခဲ႔တာပါ။

စာဖတ္သူႀကီးရဲ႕ကစားကြက္ေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါတယ္။အနိုင္ရေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ဖြဲ႕မယ့္လႊတ္ေတာ္မွာျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မရွင္မွာဦးေရႊမန္းကုိဥကၠ႒ေနရာေပးလုိက္ရတဲ႔အျပင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ဖြဲ႕မယ့္အစုိးရမွာလည္းအနည္းဆုံးဝန္ႀကီးႏွစ္ေနရာေပးလုိက္ရပါတယ္။၂ဝဝ၈ေျခဥအရအဓိကဝန္ႀကီးေနရာသုံးေနရာအျပင္ပါ။ ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္ထဲမွာအင္အယ္ဒီပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ ဦးဝင္းထိန္ကုိထည့္သြင္းလုိက္တာသိသာေနတဲ႔အခင္းအက်င္းပါ

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ဦးတည္ေနတဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လမ္းကုိခ်ဳပ္ထားလုိက္တယ္လုိ႔ယူဆရင္မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒီကစားကြက္မွာအဓိကကစားေနရတာက ဦးေရႊမန္းျဖစ္ေနပါျပီ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကတိုင္းျပည္စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းကုိျဖတ္ေတာက္ထားတဲ႔ဗ်ဴဟာကုိခ်ခဲ႔ပါတယ္။ဒီဗ်ဴဟာကလည္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ခရိုနီႀကီးေတြအတြက္အေမရိကန္နိုင္ငံနဲ႔အေပါင္းအပါနိုင္ငံေတြကပိတ္ဆုိ႔ထားတဲ႔ဘလက္စာရင္းကုိေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ပယ္ဖ်က္နိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ႔ေပမယ့္ ခ႐ိုုနီႀကီးေတြကပါဝင္မပူးေပါင္းေသးတာလဲအၾကပ္အတည္းျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ႔ကစားကြက္တစ္ခုပါ။

ျပည္သူေတြပုိဆင္းရဲျပီးပုိၾကပ္တည္းလာေအာင္ခရိုနီေတြခ်ကစားခဲ႔တာပါ။ျပည္သူေတြဆင္းရဲၾကပ္တည္းလာရင္ဥပေဒျပင္ပေရာက္ကုန္မယ့္ဗ်ဴဟာပါ။အခုအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာစာဖတ္သူႀကီးရဲ႕ကစားကြက္ထဲဝင္ေနပါတယ္။ျပည္သူေတြရဲ႕စုိးရိမ္မႈေတြႀကီးထြားလာေစမယ့္ခိုးဆိုးလုယက္မႈေတြ၊ျမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာအနုၾကမ္းစီး၊ဓားျမတိုက္မႈေတြ၊မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈေတြ၊ျမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာလူသတ္မႈေတြပါပဲ။

ျပည္သူေတြေမ်ွာ္လင့္ေနခဲ႔တဲ႔ျပည္တြင္းစစ္ေတြရပ္စဲဖို႔ကုိလည္းဦးသိန္းစိန္အစုိးရကအဆင့္ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ႔ျပီးျပည္တြင္းစစ္မီးကုိတေငြ႕ေငြ႕ေလာင္ကြ်မ္းေနေစခဲ႔ပါတယ္။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ဒီမိုကေရစီလမ္းစေပၚစလွမ္းေနခ်ိန္ေရာက္ကတည္းကဘယ္အစုိးရလက္ထက္မွာမွမျဖစ္ဖူးတဲ႔ကိစၥေတြျဖစ္ေပၚေနရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီေခတ္ကုိပုံေဖာ္မယ့္အရပ္သားအစုိးရအေပၚမဲေပးခဲ႔တဲ႔ျပည္သူေတြစိတ္ပ်က္သြားေအာင္လုပ္ေနတယ္လုိ႔ထင္နိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြစိတ္ပ်က္ျပီးဒီမိုကေရစီအရပ္သားအစုိးရကုိမယုံၾကည္ေတာ့တဲ႔အခ်ိန္ေရာက္မွ စာဖတ္သူႀကီးဟာ(အကယ္၍သူမေသေသးရင္)သူကစားေနတဲ႔စစ္တုရင္ကစားကြက္ထဲကျမန္မာျပည္ကုိကယ္ယူျခင္းနဲ႔အနိုင္ယူသြားပါလိမ့္မယ္လို႔ထင္ေနမိပါတယ္။

ျမတ္လိႈင္း
သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္
Vol 1.No 136
ေဖေဖာ္ဝါရီ၊၂ဝ၁၇